ภาษาเปอร์เซีย
Farsça
ภาษาโรมาเนีย
Rumence
ภาษาเซอร์เบีย
Sırpça
ภาษาสโลวีเนีย
Slovence
สวีเดน
İsveççe
ไทย
Tayca
ยูเครน
Ukraynaca
ภาษาอุซเบก
Özbekçe
ภาษาเวียดนาม
Vietnamca
ภาษาอาฟรีกานส์
Afrikaans
ภาษาไอซ์แลนด์
İzlandaca
ภาษาสวาฮีลี
Svahili
ภาษาเอสเปรันโต
Esperanto
ภาษาอาร์มีเนีย
Ermenice

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.