โหมดมืด
Donker
พื้นหลัง
Achtergrond
ใช้สีของ Windows ของฉัน
Gebruik mijn Windows accentkleur
ดาวน์โหลด
Download
ค้นพบเมื่อ
Ontdekt
พ.ศ.
VC
ตารางธาตุนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดในที่เดียว!
Elementen: Het Periodiek Systeem levert op één plaats uitgebreide en bruikbare informatie over de chemische elementen.
คลิกที่ธาตุเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ วันที่ค้นพบ ชื่อ รูปภาพ ความอันตรายและเปลือกอิเล็กในธาตุต่างๆ
Klik op een element om meer te weten te komen over de eigenschappen, historie, oorsprong van de naam, afbeeldingen, toepassingen, gevaren en electronenschildiagram voor elk element.
สีตารางที่ถูกใจ
Visueel aantrekkelijke kleurgecodeerde tabel
การออกแบบที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดมากมาย
Eenvoudig vloeiend design en veel details
คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละธาตุ
Gedetailleerde beschrijving voor elk element
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ ลำดับตัวอักษร
Belijk de lijst van alle elementen in alfabetische volgorde
แผนภาพเปลือกอิเล็กตรอนและรูปภาพของธาตุ
Electronenschildiagram en afbeelding voor elk element
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ 2 ธาตุ
Vergelijk de eigenschappen van 2 elementen
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ สัญลักษณ์หมาย เลขอะตอมหรือชื่อ
Zoek naar element op basis van symbool, atoomnummer of naam
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไอโซโทป
Gedetailleerde informatie over hoofdisotopen
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ
Links naar informatieve websites voor verdere studie
ทำงานแบบออฟไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
Werkt offline, geen internetverbinding nodig
หมู่
Groep
คาบ
Periode
บล็อก
Blok
Store
Store
ภาพ
Afbeelding
ภาพเพิ่มเติม
Meer afbeeldingen
คุณสมบัติ
Eigenschappen
แอปพลิเคชัน
Toepassingen
ประวัติ
Historie
คุณสมบัติทั่วไป
Algemene Eigenschappen
คุณสมบัติกายภาพ
Fysieke Eigenschappen
คุณสมบัติอะตอม
Atoomeigenschappen
หน้าหลักของแอพ
Hoofdtoepassingen
ลิงค์
Belangrijke Links
สิ่งที่ปรากฏ
Uiterlijk
ทางลัด
Snelkoppelingen
แสดงเพิ่มเติม
Meer
เว็บไซต์
Website
ตารางแบบกว้าง
Tabel breedte
เรียงตามลำดับเลข
Sorteer op nummer
เรียงตามชื่อ
Sorteer op naam
เรียงตามสัญลักษณ์
Sorteer op symbool
ชื่อ
Naam
สัญลักษณ์
Symbool
เลขอะตอม
Atoomnummer
มวลอะตอม
Atomair gewicht

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.