Gelap
어둡게
Latar belakang
배경
Guna warna aksen windows
사용자의 윈도우 테마 컬러 사용
Cetak jadual
인쇄하기
Muat turun
다운로드
Ditemui
발견 연도
S.M.
기원전
Unsur: Jadual Berkala Unsur menyediakan maklumat berguna dan komprehensif tentang unsur kimia dalam satu tempat.
원소 주기율표: 118 원소'는 주기율표 속 모든 원소들에 대한 유용한 정보를 종합적으로 한 번에 보여줍니다.
Ketik pada unsur untuk mengetahui lebih tentang sifat, sejarah, nama asal, gambar, aplikasi, bahaya dan rajah petala elektron setiap unsur.
각각의 원소를 클릭하여 원소의 특성, 역사, 원소명의 유래, 모습, 용도, 위험성, 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다.
Jadual berkod warna yang menarik secara visual
아름다운 주기율표가 눈을 즐겁게 해줍니다
Reka bentuk cecair yang ringkas dan mempunyai banyak perincian
디자인이 심플하고 예쁘며 디테일이 살아있습니다
Penerangan terperinci setiap unsur
원소들에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Lihat senarai semua unsur dalam susunan abjad
모든 원소들을 가나다 순서대로 볼 수도 있습니다
Rajah petala elektron dan gambar setiap unsur
각각의 원소들의 모습과 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다
Banding sifat diantara 2 unsur
두 원소의 특징을 비교할 수 있습니다
Cari unsur menggunakan simbol, nombor atom atau nama
원소 기호와 이름, 원자 번호로 원소를 검색할 수 있습니다
Maklumat terperinci pada kebanyakan isotop
주요 동위원소에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Pautan laman web bermaklumat untuk pengajian
더 심화적인 정보를 제공하는 여러 웹사이트의 링크가 연결되어 있습니다
Berfungsi luar talian, tiada capaian internet diperlukan
인터넷이 필요없는 오프라인 작업이 가능합니다
Jadual berkala interaktif unsur-unsur kimia
대화형 원소 주기율표
Sifat, sejarah, asal nama, fakta, aplikasi, isotop, konfigurasi elektronik, struktur kristal, bahaya dan banyak lagi
특성, 역사, 이름의 유래, 사실, 적용, 동위원소, 전자 배치, 결정구조 등
Kumpulan
Kala
주기
Blok
구역
Simpan
상점
gambar
이미지
Lebih imej
더 많은 이미지
Sifat
특성
Aplikasi
용도
Sejarah
역사
Ciri-Ciri Am
일반적 특성
Ciri-Ciri Fizikal
물리적 특성
Ciri-Ciri Atom
원자의 특성
Aplikasi Utama
용도
Pautan Penting
주요 링크
Penampilan
디자인
Kekunci Pintas
단축키
Cadangan
추천
Lebih
더보기
Gaya
스타일
Laman web
웹사이트
Kelebaran jadual
주기율표 너비
Susun mengikut nombor
원자 번호순으로 정렬
Susun mengikut nama
원소 이름순으로 정렬
Susun mengikut simbol
원소 기호순으로 정렬
Nama
원소 이름
Simbol
원소 기호
Nombor atom
원자 번호
Berat atom
원자량
Nombor jisim
질량수

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.