Gelap
Tối
Latar Belakang
Nền
Gunakan warna aksen Windows saya
Sử dụng màu nền Windows
Cetak
In ấn
Unduh
Tải xuống
Menemukan
Đẵ được khám phá
SM
TCN
Unsur: Tabel Periodik menyediakan informasi komprehensif dan sangat berguna tentang unsur kimia di dalam satu tempat.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Klik pada unsur untuk mengetahui lebih tentang sifat, sejarah, nama asli, gambar, penggunaan, bahaya dan diagram kulit elektron dari setiap unsur.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Meja kode warna yang menyenangkan secara visual
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
Desain cairan yang sederhana dan memiliki banyak detail
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
Deskripsi rinci untuk setiap unsur
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
Memperlihatkan daftar semua unsur dalam urutan abjad
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
Diagram dan gambar kulit elektron untuk setiap unsur
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
Membandingkan sifat-sifat 2 elemen
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
Cari elemen menggunakan simbol, nomor atom atau nama mereka
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
Informasi rinci tentang isotop utama
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
Link ke website informatif untuk studi lebih lanjut
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
Bekerja offline, tidak perlu koneksi internet
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Tabel periodik unsur kimia yang interaktif
Bảng tuần hoàn tương tác của các nguyên tố hóa học
Sifat-sifat, sejarah, nama asli, fakta, kegunaan, isotop, konfigurasi elektron, struktur kristal, bahaya, dll
Thuộc tính, lịch sử, nguồn gốc tên, sự kiện, ứng dụng, đồng vị, cấu hình điện tử, cấu trúc tinh thể, mối nguy hiểm và hơn thế nữa
Golongan
Nhóm
Periode
Chu kỳ
Blok
Phân lớp
Toko
Cửa hàng
Gambar
Hình ảnh
Gambar lainnya
Thêm nhiều ảnh
Sifat
Các tính chất
Aplikasi
Ứng dụng
Sejarah
Lịch sử
Sifat Umum
Tính Chất Chung
Sifat Fisika
Tính Chất Vật Lý
Sifat Atom
Tính Chất Nguyên Tử
Aplikasi Utama
Tính Chất chính
Pranala Luar
Liên Kết Ngoài
Penampilan
Xuất hiện
Jalan pintas
Phím tắt
Saran
Ý kiến
Lebih banyak
Thêm
Ragam
Phong cách
Situs web
Trang web
Lebar Tabel
Chiều rộng bảng
Urut berdasarkan nomor
Xếp theo số thứ tự
Urut berdasarkan nama
Xếp theo tên
Urut berdasarkan simbol
Xếp theo kí hiệu
Nama
Tên
Simbol
Ký hiệu
Nomor atom
Số nguyên tử
Massa atom
Nguyên tử khối
Nomor massa
Số khối

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.