பேர்சிய மொழி
Gjuha perse
உரோமானிய மொழி
Gjuha rumune
சேர்பிய மொழி
Gjuha serbe
ஸ்லோவானிய மொழி
Gjuha sllovene
ஸ்வீடன் மொழி
Gjuha suedeze
தாய்லாந்து மொழி
Gjuha tajlandeze
உக்ரேனிய மொழி
Gjuha ukrainase
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Gjuha uzbek
வியட்னாமிய மொழி
Gjuha vietnameze
ஆபிரிக்க மொழி
Gjuha afrikane
ஐஸ்லாந்து மொழி
Gjuha islandeze
ஸ்வாகிலி மொழி
Gjuha suahile
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Gjuha esperanto
ஆர்மேனிய மொழி
Gjuha armene

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.