பேர்சிய மொழி
Perzijski
உரோமானிய மொழி
Rumunjski
சேர்பிய மொழி
Srpski
ஸ்லோவானிய மொழி
Slovenski
ஸ்வீடன் மொழி
Švedski
தாய்லாந்து மொழி
Tajski
உக்ரேனிய மொழி
Ukrajinski
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Uzbečki
வியட்னாமிய மொழி
Vijetnamski
ஆபிரிக்க மொழி
Afrikaans
ஐஸ்லாந்து மொழி
Islandski
ஸ்வாகிலி மொழி
Svahili
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Esperanto
ஆர்மேனிய மொழி
Armenski

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.