பேர்சிய மொழி
Perzsa
உரோமானிய மொழி
Román
சேர்பிய மொழி
Szerb
ஸ்லோவானிய மொழி
Szlovén
ஸ்வீடன் மொழி
Svéd
தாய்லாந்து மொழி
Thai
உக்ரேனிய மொழி
Ukrán
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Üzbég
வியட்னாமிய மொழி
Vietnami
ஆபிரிக்க மொழி
Afrikaans
ஐஸ்லாந்து மொழி
Izlandi
ஸ்வாகிலி மொழி
Szuahéli
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Eszperantó
ஆர்மேனிய மொழி
Örmény

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.