அடர்த்தியான
Sötét
பின்புலம்
Háttér
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Használja a Windows kiemelőszínt
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Nyomtatható
தரவிறக்கு
Letöltés
தேடியவை
Felfedezés éve
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
Az elemek periódusos rendszere minden részletre kiterjedő és hasznos információt nyújt az elemekről egy helyen.
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
Kattintson egy elemre, ha többet szeretne megtudni a tulajdonságairól, történetéről, nevének eredetéről, alkalmazásairól, kockázatairól és az elektronhéj-diagramjáról.
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Megnyerő színkódos táblázat
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Egyszerű, letisztult stílus és sok-sok részletes információ
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Minden részletre kiterjedő leírás az egyes elemekről
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Lista az összes elemről ábécé sorrendben
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Elektronhéj-diagram és képek az egyes elemekről
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Két elem tulajdonságainak összehasonlítása
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Elemek keresése vegyjel, rendszám és név alapján
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Részletes információk a főbb izotópokról
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Hasznos linkek további információkért
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Offline, internetkapcsolat nélkül is működik
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
Kémiai elemek interaktív periódusos rendszere
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
Tulajdonságok, előzmények, név eredete, tények, alkalmazások, izotópok, elektronkonfiguráció, kristályszerkezet, veszélyek és egyebek
நெடுங்குழு
Csoport
கிடை வரிசை
Periódus
குழு
Mező
வாங்குதளம்
Bolt
படம்
Kép
மேலதிக படங்கள்
Több kép
பண்புகள்
Tulajdonságok
பயன்கள்
Felhasználás
வரலாறு
Története
பொதுப் பண்புகள்
Általános Tulajdonságok
இயற்பியற் பண்புகள்
Fizikai Tulajdonságok
அணுப் பண்புகள்
Atomi Tulajdonságok
முக்கிய பயன்கள்
Fő Alkalmazásai
வெளி இணைப்புகள்
Fontos Linkek
தோற்றம்
Megjelenés
குறுக்குச்சசாவிகள்
Gyorsbillentyűk
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Javaslatok
மேலும்
Több
வடிவமைப்பு
Stílus
வலைத்தளம்
Webhelye
அட்டவணை அகலம்
Táblázat szélesség
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Atomszám szerinti sorrend
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Név szerinti sorrend
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Vegyjel szerinti sorrend
பெயர்
Név
வேதிக் குறியீடு
Vegyjel
அணு எண்
Rendszám
அணுவின் திணிவு
Atomtömeg
திணிஇவெண்
Tömegszám

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.