பேர்சிய மொழி
Περσική
உரோமானிய மொழி
Ρουμανική
சேர்பிய மொழி
Σερβική
ஸ்லோவானிய மொழி
Σλοβενική
ஸ்வீடன் மொழி
Σουηδική
தாய்லாந்து மொழி
Ταϊλανδική
உக்ரேனிய மொழி
Ουκρανική
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Ουζμπεκική
வியட்னாமிய மொழி
Βιετναμέζικη
ஆபிரிக்க மொழி
Αφρικάανς
ஐஸ்லாந்து மொழி
Ισλανδική
ஸ்வாகிலி மொழி
Σουαχίλι
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Εσπεράντο
ஆர்மேனிய மொழி
Αρμένικα

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.