பேர்சிய மொழி
Perzisch
உரோமானிய மொழி
Roemeens
சேர்பிய மொழி
Servisch
ஸ்லோவானிய மொழி
Sloveens
ஸ்வீடன் மொழி
Zweeds
தாய்லாந்து மொழி
Thais
உக்ரேனிய மொழி
Oekraïens
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Oezbeeks
வியட்னாமிய மொழி
Vietnamees
ஆபிரிக்க மொழி
Afrikaans
ஐஸ்லாந்து மொழி
IJslands
ஸ்வாகிலி மொழி
Swahili
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Esperanto
ஆர்மேனிய மொழி
Armeens

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.