மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்்டவணை
Elementen: Het Periodiek Systeem
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Periodiek Systeem
முகப்பு
Home
ஒப்பிடல்
Vergelijk
அமைப்புக்கள்
Instellingen
பட்டியல்
Lijst
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Vertalen
மொழி பெயர்ப்பு
Vertaling
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Info
பொது
Algemeen
பதிப்பு
Versie
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Ontwikkeld door Naveen CS
பங்களிப்பு
Lijst van verdienste
தேடல்
Zoek
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Help deze app te vertalen in jouw taal
மொழி
Taal
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Ondersteunde talen
கணினி மொழி
Systeemtaal
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Start de app opnieuw om de taal te wisselen
தனியுரிமை விதிகள்
Privacybeleid
இவ் ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Deze app verzameld een slaat geen gebruikersdata op
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Geen elementen voldoen aan de zoekcriteria
இற்கான விடைகள்
Resultaten voor
மூலகம்
element
மூலகங்கள்
elementen
ரேட்
Beoordeel
எம்மை தொடர்புகொள்ளவு்
Neem contact op
மேம்படுத்து
Opwaarderen
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Opwaarderen voor extra functies
அம்சங்கள்
Functies
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் சந்தோசம் அடைகிறீரா?
Bevalt de app?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 star ரேட்டிங் செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
We zouden een waardering van 5 sterren voor onze app erg waarderen
அனுப்பு
Verzenden
ஃபீட்பாக்கினை அனுப்பவும்
Feedback verzenden
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Koop de upgrade om de onderstaande extra's te krijgen
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Verwijder alle reclame
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Stel achtergrond in
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Bekijk gedetailleerde informatie over isotopen
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Bekijk meer afbeeldingen voor elk element
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Pas het uiterlijk van het periodiek systeem aan
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Pas de sneltoetsen voor paginanavigatie aan
*மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Toegankelijk met de upgrade
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Vertel ons over uw ervaringen of geef een suggestie hoe we het nog beter kunnen maken
மூடுங்கள்
Sluiten
ஆன்
Aan
ஆஃப் செய்யவும்
Uit
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Verdiensten voor afbeeldingen
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Versie-opmerkingen
தீம்
Thema
மென்மையான
Licht

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.