Tối
Mørk
Nền
Bakgrunn
Sử dụng màu nền Windows
Bruk Windows-fargen min
In ấn
Utskrivbare
Tải xuống
Last ned
Đẵ được khám phá
Oppdaget
TCN
f.Kr.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Grunnstoffer: Det Periodiske System tilbyr omfattende og nyttig informasjon om de kjemiske grunnstoffene på ett sted.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Klikk på et grunnstoff for å få vite mer om egenskapene, historien, navnets opprinnelse, bilder, applikasjoner, farer og elektronskalldiagrammet til hvert grunnstoff.
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
Visuelt tilfredsstillende fargekodet tabell
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
Enkelt flytende design og har mye detaljer
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
Detaljert beskrivelse av hvert grunnstoff
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
Se liste av alle grunnstoffene i alfabetisk rekkefølge
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
Elektronskalldiagram og bilde for hvert element
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
Sammenlign egenskapene til 2 grunnstoffer
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
Søk etter grunnstoffer ved hjelp av symbol, atomnummer eller navn
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
Detaljert informasjon om de vanligste isotopene
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
Linker til informative nettsider for videre lesing
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Fungerer offline, internett er ikke påkrevd
Nhóm
Gruppe
Chu kỳ
Periode
Phân lớp
Blokk
Cửa hàng
Butikk
Hình ảnh
Bilde
Thêm nhiều ảnh
Flere bilder
Các tính chất
Egenskaper
Ứng dụng
Bruksområder
Lịch sử
Historie
Tính Chất Chung
Generelle egenskaper
Tính Chất Vật Lý
Fysikalske egenskaper
Tính Chất Nguyên Tử
Atomegenskaper
Tính Chất chính
Hovedbruksområder
Liên Kết Ngoài
Viktige lenker
Xuất hiện
Utseende
Phím tắt
Snarveier
Ý kiến
Forslag
Thêm
Mer
Trang web
Nettsted
Chiều rộng bảng
Tabellbredde
Xếp theo số thứ tự
Sorter etter nummer
Xếp theo tên
Sorter etter navn
Xếp theo kí hiệu
Sorter etter symbol
Tên
Navn
Ký hiệu
Symbol
Số nguyên tử
Atomnummer
Nguyên tử khối
Atomvekt
Số khối
Massetall

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.