Tối
โหมดมืด
Nền
พื้นหลัง
Sử dụng màu nền Windows
ใช้สีของ Windows ของฉัน
In ấn
No translations found
Tải xuống
ดาวน์โหลด
Đẵ được khám phá
ค้นพบเมื่อ
TCN
พ.ศ.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
ตารางธาตุนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดในที่เดียว!
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
คลิกที่ธาตุเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ วันที่ค้นพบ ชื่อ รูปภาพ ความอันตรายและเปลือกอิเล็กในธาตุต่างๆ
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
สีตารางที่ถูกใจ
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
การออกแบบที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดมากมาย
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละธาตุ
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ ลำดับตัวอักษร
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
แผนภาพเปลือกอิเล็กตรอนและรูปภาพของธาตุ
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ 2 ธาตุ
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ สัญลักษณ์หมาย เลขอะตอมหรือชื่อ
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไอโซโทป
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ
Sẵn có, không cần kết nối mạng
ทำงานแบบออฟไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
Nhóm
หมู่
Chu kỳ
คาบ
Phân lớp
บล็อก
Cửa hàng
Store
Hình ảnh
ภาพ
Thêm nhiều ảnh
ภาพเพิ่มเติม
Các tính chất
คุณสมบัติ
Ứng dụng
แอปพลิเคชัน
Lịch sử
ประวัติ
Tính Chất Chung
คุณสมบัติทั่วไป
Tính Chất Vật Lý
คุณสมบัติกายภาพ
Tính Chất Nguyên Tử
คุณสมบัติอะตอม
Tính Chất chính
หน้าหลักของแอพ
Liên Kết Ngoài
ลิงค์
Xuất hiện
สิ่งที่ปรากฏ
Phím tắt
ทางลัด
Ý kiến
No translations found
Thêm
แสดงเพิ่มเติม
Trang web
เว็บไซต์
Chiều rộng bảng
ตารางแบบกว้าง
Xếp theo số thứ tự
เรียงตามลำดับเลข
Xếp theo tên
เรียงตามชื่อ
Xếp theo kí hiệu
เรียงตามสัญลักษณ์
Tên
ชื่อ
Ký hiệu
สัญลักษณ์
Số nguyên tử
เลขอะตอม
Nguyên tử khối
มวลอะตอม
Số khối
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.