Tối
כהה
Nền
רקע
Sử dụng màu nền Windows
להשתמש בצבע בחירה של ווינדוס
In ấn
No translations found
Tải xuống
הורדה
Đẵ được khám phá
התגלה
TCN
לפנה''ס
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
יסודות: הטבלה המחזורית מספקת מידע מקיף ושימושי בנוגע ליסודות הכימיים הכול במקום אחד.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
לחץ על יסוד על מנת לדעת עוד לגבי התכונות, היסטוריה, מקור השם, תמונות, יישומים, סיכונים ודיאגרמת מעטפת אלקטרונים עבור כול יסוד.
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
No translations found
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
No translations found
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
תיאור מפורט עבור כול יסוד
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
צפה ברשימה של כול היסודות על פי סדר האלף-בית
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
No translations found
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
תשווה בין התכונות של שני יסודות
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
חפש יסודות באמצעות הסימן שלהם, המספר האטומי או שם
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
מידע מפורט לגבי איזוטופים מרכזיים
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
קישורים לאתרי אינטרנט אינפורמטיביים למחקר נוסף
Sẵn có, không cần kết nối mạng
עובד במצב לא מקוון, חיבור אינטרנט לא נדרש
Nhóm
קבוצה
Chu kỳ
מחזור
Phân lớp
חסום
Cửa hàng
חנות
Hình ảnh
תמונה
Thêm nhiều ảnh
תמונות נוספות
Các tính chất
מאפיינים
Ứng dụng
יישומים
Lịch sử
היסטוריה
Tính Chất Chung
תכונות כלליות
Tính Chất Vật Lý
מאפיינים פיזים
Tính Chất Nguyên Tử
מאפיינים אטומיים
Tính Chất chính
שימושים מרכזיים
Liên Kết Ngoài
קישורים חיצוניים
Xuất hiện
מראה
Phím tắt
קיצורי דרך
Ý kiến
הצעות
Thêm
עוד
Trang web
אתר
Chiều rộng bảng
רוחב הטבלה
Xếp theo số thứ tự
מיון לפי מספר אטומי
Xếp theo tên
מיון לפי שם
Xếp theo kí hiệu
מיון לפי סמל כימי
Tên
שם
Ký hiệu
סמל כימי
Số nguyên tử
מספר אטומי
Nguyên tử khối
מסה אטומי
Số khối
מספר מסה

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.