Tiếng Ba Tư
Perzsa
Tiếng Rumani
Román
Tiếng Serbia
Szerb
Tiếng Slovenia
Szlovén
Tiếng Thụy Điển
Svéd
Tiếng Thái
Thai
Tiếng Ukraina
Ukrán
Tiếng Uzbek
Üzbég
Tiếng Việt
Vietnami
Tiếng Afrikaans
Afrikaans
Tiếng Iceland
Izlandi
Tiếng Swahili
Szuahéli
Quốc tế ngữ
Eszperantó
Tiếng Armenia
Örmény

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.