Tiếng Ba Tư
Perština
Tiếng Rumani
Rumunština
Tiếng Serbia
Srbština
Tiếng Slovenia
Slovinština
Tiếng Thụy Điển
Švédština
Tiếng Thái
Thajština
Tiếng Ukraina
Ukrajinština
Tiếng Uzbek
Uzbečtina
Tiếng Việt
Vietnamština
Tiếng Afrikaans
Afrikánština
Tiếng Iceland
Islandština
Tiếng Swahili
Svahilština
Quốc tế ngữ
Esperanto
Tiếng Armenia
Arménština

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.