Тамно
Donker
Позадина
Achtergrond
Користи моју боју
Gebruik mijn Windows accentkleur
Откривено
Ontdekt
п. н. е.
VC
Елементи: Периодни систем пружа свеобухватне и корисне информације о хемијским елементима све на једном месту.
Elementen: Het Periodiek Systeem levert op één plaats uitgebreide en bruikbare informatie over de chemische elementen.
Кликните на елемент да би сте сазнали својства, историју, порекло назива, слике, примену, опасности и дијаграм електронске љуске за сваки елемент.
Klik op een element om meer te weten te komen over de eigenschappen, historie, oorsprong van de naam, afbeeldingen, toepassingen, gevaren en electronenschildiagram voor elk element.
Визуелно пријатније боје система
Visueel aantrekkelijke kleurgecodeerde tabel
Једноставан флуидан дизајн са доста детаља
Eenvoudig vloeiend design en veel details
Детаљан опис сваког елемента
Gedetailleerde beschrijving voor elk element
Погледај листу елемената по абецедном реду
Belijk de lijst van alle elementen in alfabetische volgorde
Дијаграм електронске љуске и слика сваког елемента
Electronenschildiagram en afbeelding voor elk element
Упореди својства 2 елемента
Vergelijk de eigenschappen van 2 elementen
Претражуј елементе користећи симбол, атомски број или назив
Zoek naar element op basis van symbool, atoomnummer of naam
Детаљне информације главних изотопа
Gedetailleerde informatie over hoofdisotopen
Линкови ка информативним страницама за даље изучавање
Links naar informatieve websites voor verdere studie
Ради of-line, без потребе за интернет конекцијом
Werkt offline, geen internetverbinding nodig
Група
Groep
Периода
Periode
Блок
Blok
Слика
Afbeelding
Још слика
Meer afbeeldingen
Својства
Eigenschappen
Примена
Toepassingen
Историја
Historie
Општа својства
Algemene Eigenschappen
Физичка својства
Fysieke Eigenschappen
Атомска својства
Atoomeigenschappen
Главна примена
Hoofdtoepassingen
Важни линкови
Belangrijke Links
Изглед
Uiterlijk
Пречице
Snelkoppelingen
Више
Meer
Веб локација
Website
Назив
Naam
Симбол
Symbool
Атомски број
Atoomnummer
Атомска маса
Atomair gewicht

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.