Dark
Malhela
Background
Fono
Use my Windows accent colour
Uzi Operaciuma Tema Koloro
Printables
Presebloj
Download
Elŝuti
Discovered
Malkovra tempo
BC
B.C.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Elementoj: La Perioda Tabelo provizas ampleksajn kaj utilajn informojn pri la kemiaj elementoj ĉiuj en unu loko.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Alklaki elementon por scii pli pri la propraĵoj, historio, nomdeveno, bildoj, aplikoj, danĝeroj kaj elektrona ŝelo-diagramo de ĉiu elemento.
Visually pleasing colour coded table
Vide plaĉa kolorkodita tablo
Simple fluid design and has lots of details
Simpla kaj glata dezajno kaj riĉa informoj
Detailed description for each element
Detala priskribo por ĉiu elemento
View the list of all elements in the alphabetical order
Rigardi la liston de ĉiuj elementoj en la alfabeta ordo
Electron shell diagram and image for each element
Elektronŝelo-diagramo kaj bildo por ĉiu elemento
Compare the properties of 2 elements
Kompari la ecojn de 2 elementoj
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Serĉi la elementojn uzante ilian simbolon, atomnumeron aŭ nomon
Detailed information on major isotopes
Detalaj informoj pri ĉefaj izotopoj
Links to informative websites for further study
Ligiloj al informaj retejoj por plua studo
Works offline, no internet connection required
Funkcias eksterrete, neniu interreta konekto bezonata
Interactive periodic table of the chemical elements
Interaga perioda tabelo de la kemiaj elementoj
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
Propraĵoj, historio, nomdeveno, faktoj, aplikoj, izotopoj, elektrona agordo, kristala strukturo, danĝeroj kaj pli
Group
Grupo
Period
Perio
Block
Bloko
Store
Vendejo
Image
Bildo
More Images
Pli da Bildoj
Properties
Propraĵoj
Applications
Aplikoj
History
Historio
General Properties
Ĝeneralaj Propraĵoj
Physical Properties
Fizikaj Propraĵoj
Atomic Properties
Atomaj Propraĵoj
Main Applications
Ĉefaj Aplikoj
Important Links
Referencoj
Appearance
Aspekto
Shortcuts
Ŝparvojoj
Suggestions
Sugestoj
More
Pli
Style
Stilo
Website
Retejo
Table Width
Tablo Larĝo
Sort by number
Ordigi laŭ nombro
Sort by name
Ordigi laŭ nomo
Sort by symbol
Ordigi laŭ simbolo
Name
Nomo
Symbol
Simbolo
Atomic Number
Atoma Nombro
Atomic Weight
Atommaso
Mass Number
Amasa Nombro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.