Elements: The Periodic Table
Elementen: Het Periodiek Systeem
Periodic Table
Periodiek Systeem
Home
Home
Compare
Vergelijk
Settings
Instellingen
List
Lijst
Translate
Vertalen
Translation
Vertaling
About
Info
General
Algemeen
Version
Versie
Developed by Naveen CS
Ontwikkeld door Naveen CS
Credits
Lijst van verdienste
Search
Zoek
Help translate this app to your language
Help deze app te vertalen in jouw taal
Language
Taal
Supported Languages
Ondersteunde talen
System Language
Systeemtaal
Please restart the app to switch language
Start de app opnieuw om de taal te wisselen
Privacy Policy
Privacybeleid
This app does not collect or store any user data
Deze app verzameld een slaat geen gebruikersdata op
No elements match your search
Geen elementen voldoen aan de zoekcriteria
Results for
Resultaten voor
element
element
elements
elementen
Rate
Beoordeel
Contact us
Neem contact op
Upgrade
Opwaarderen
Upgrade for extra features
Opwaarderen voor extra functies
Features
Functies
Enjoying the app?
Bevalt de app?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
We zouden een waardering van 5 sterren voor onze app erg waarderen
Send
Verzenden
Send Feedback
Feedback verzenden
Please purchase the upgrade to get the below features
Koop de upgrade om de onderstaande extra's te krijgen
Remove all ads
Verwijder alle reclame
Set the background
Stel achtergrond in
View detailed information on isotopes
Bekijk gedetailleerde informatie over isotopen
View more images for each element
Bekijk meer afbeeldingen voor elk element
Customize the appearance of the periodic table
Pas het uiterlijk van het periodiek systeem aan
Modify the shortcut keys for the page navigation
Pas de sneltoetsen voor paginanavigatie aan
* Available with the upgrade
* Toegankelijk met de upgrade
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Vertel ons over uw ervaringen of geef een suggestie hoe we het nog beter kunnen maken
Close
Sluiten
On
Aan
Off
Uit
Image Credits
Verdiensten voor afbeeldingen
Version Notes
Versie-opmerkingen
Theme
Thema
Light
Licht

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.