קטגוריה
קטגוריה
צבע
צבע
רדיואקטיבי
רדיואקטיבי
מבנה גבישי
מבנה גבישי
פאזה
פאזה
צפיפות החומר
צפיפות החומר
נקודת התכה
נקודת התכה
נקודת רתיחה
נקודת רתיחה
קיבול חום סגולי
קיבול חום סגולי
חום היתוך
חום היתוך
חום אידוי
חום אידוי
רדיוס אטומי
רדיוס אטומי
רדיוס קוולנטי
רדיוס קוולנטי
רדיוס ון דר-ולס
רדיוס ון דר-ולס
אלקטרושליליות
אלקטרושליליות
אלקטרושליליות
אלקטרושליליות
יינון פוטנציאלי
יינון פוטנציאלי
מסה אטומית
מסה אטומית
מוליכות חום
מוליכות חום
מספר חמצון
מספר חמצון
טמפרטורה
טמפרטורה
מעלות צלזיוס
מעלות צלזיוס
מעלות פרנהייט
מעלות פרנהייט
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
התנגדות חשמלית
התנגדות חשמלית
סדר מגנטי
סדר מגנטי
רגישות מגנטית
רגישות מגנטית
מודלים צעירים
מודלים צעירים
מודולרית גזירה
מודולרית גזירה
מודל מפוזר
מודל מפוזר
יחס פואסון
יחס פואסון
מבנה אלקטרוני
מבנה אלקטרוני
איזוטופים
איזוטופים
איזוטופים יציבים
איזוטופים יציבים
איזוטופים לא יציבים
איזוטופים לא יציבים
טבלאות
טבלאות
ממס
ממס
ממס טיפה
ממס טיפה
לא ממס
לא ממס
בלתי ניתן להשגה
בלתי ניתן להשגה
מגיב עם מים
מגיב עם מים

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.