כהה
Tmavý
רקע
Pozadí
להשתמש בצבע בחירה של ווינדוס
Použít výchozí barvu v systému Windows
הורדה
No translations found
התגלה
Objeveno
לפנה''ס
př. n. l.
יסודות: הטבלה המחזורית מספקת מידע מקיף ושימושי בנוגע ליסודות הכימיים הכול במקום אחד.
Prvky: Periodická Tabulka zobrazuje informace o všech prvcích periodické tabulky.
לחץ על יסוד על מנת לדעת עוד לגבי התכונות, היסטוריה, מקור השם, תמונות, יישומים, סיכונים ודיאגרמת מעטפת אלקטרונים עבור כול יסוד.
Klepnutím na prvek se dozvíte více o vlastnostech, historii, původu názvu, obrázcích, aplikacích, nebezpečích a elektronových obalech každého prvku.
תיאור מפורט עבור כול יסוד
Detalní popis každého prvku
צפה ברשימה של כול היסודות על פי סדר האלף-בית
Zobrazite list všech prvků v abecedním pořadí
תשווה בין התכונות של שני יסודות
Srovnejte vlasnosti 2 prvků
חפש יסודות באמצעות הסימן שלהם, המספר האטומי או שם
Hledejte prvek pomocí značky, atomového čísla nebo jména
מידע מפורט לגבי איזוטופים מרכזיים
Detailní informace pro hlavní izotopy
קישורים לאתרי אינטרנט אינפורמטיביים למחקר נוסף
Odkazy na informační stránky pro další studii
עובד במצב לא מקוון, חיבור אינטרנט לא נדרש
Funguje offline, není potřeba internetové připojení
קבוצה
Skupina
מחזור
Perioda
חסום
Blok
חנות
No translations found
תמונה
Obrázek
תמונות נוספות
Další obrázky
מאפיינים
Vlastnosti
יישומים
Aplikace
היסטוריה
Historie
תכונות כלליות
Hlavní vlastnosti
מאפיינים פיזים
Fyzické vlastnosti
מאפיינים אטומיים
Atomové vlastnosti
שימושים מרכזיים
Hlavní využití
קישורים חיצוניים
Externí odkazy
מראה
Vzhled
קיצורי דרך
Zkratky
הצעות
No translations found
עוד
Víc
סגנון
No translations found
אתר
Webová stránka
רוחב הטבלה
Šířka tabulky
מיון לפי מספר אטומי
Řadit dle čísla
מיון לפי שם
Řadit dle jména
מיון לפי סמל כימי
Řadit dle značky
שם
Název
סמל כימי
Značka
מספר אטומי
Atomové číslo
מסה אטומי
Atomová hmotnost
מספר מסה
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.