ダーク
Մուգ
バックグラウンド
Ետնաշերտ
アクセントカラーを使う
Օգտագործել սարքի տեսքը
印刷
Տպել
ダウンロード
Ներբեռնել
発見された年
Հայտնաբերվել է
紀元前
Ք.Ա.
元素:周期表は、化学元素に関する包括的かつ有用な情報を1か所にまとめています。
Տարրեր: Պարբերական աղյուսակը հնարավորություն է տալիս ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություններ նաև քիմիական տարրերի մասին
元素をクリックすると、各元素のプロパティ、歴史、名前の由来、画像、用途、ハザード、電子殻図が表示されます。
Ընտրեք տարրը, դրա մասին ավելի շատ նկարներ, տեղեկություններ և փաստեր դիտելու համար
とても見やすい色分けされた周期表
Գունավոր դասավորմամբ ծածկագրված ցանկ
各元素の細かな説明
Մանրամասն տեղեկություններով տարբերակ
あいうえお順にすべての元素のリストを表示する
Դիտել տարրերը այբբենական կարգով
各元素の電子殻図と画像
Էլեկտրոնի թաղանթի գծապատկերն ու նկարը յուրաքանչյուր տարրի համար
2つの元素の詳細を比較する
Համեմատել երկու տարրերի հատկությունները
元素記号や原子番号、元素名を使って元素を検索する
Որոնել տարրը նշելով թիվ, անուն կամ հատուկ նշան
主要同位体に関する詳細情報
Մանրամասն տեղեկություններ խոշոր իզոտոպների մասին
オフラインで利用可能です(インターネット接続は不必要です)
Աշխատում է առանց համացանցի
Խումբ
周期
Ժամանակահատված
ブロック
Արգելք
ショップ
Խանութ
画像
Պատկեր
その他の画像
Ավելի շատ պատկերներ
特性
Հատկություններ
用途
Հավելվածներ
歴史
Պատմություն
一般特性
Հիմնական հատկություններ
物理特性
Ֆիզիկական հատկություններ
原子特性
Ատոմային հատկություններ
主な用途
Հիմնական ծրագրերը
外部リンク
Կարևոր հղումներ
デザイン
Տեսքը
ショートカット
Կարճատներ
提案
Նմանություններ
その他
Ավելին
スタイル
Ձևանմուշ
Web サイト
Կայքէջ
表の幅
Աղյուսակի բարձրությունը
原子番号順に並べ替える
Դասավորել ըստ թվի
名前順に並べ替える
Դասավորել ըստ անվան
元素記号順に並べ替える
Դասավորել ըստ նշանի
名称
Անվանումը
記号
Հատուկ նշան
原子番号
Ատոմային թիվը
原子量
Ատոմային քաշը
質量数
Հիմնական թիվը

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.