Темна
โหมดมืด
Фон
พื้นหลัง
Використати колір Windows
ใช้สีของ Windows ของฉัน
Роздруківки
ไฟล์พิมพ์
Завантажити
ดาวน์โหลด
Відкрито
ค้นพบเมื่อ
до н. е.
พ.ศ.
Елементи: Періодична таблиця надає повну та корисну інформацію про хімічні елементи, все в одному місці.
ตารางธาตุนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดในที่เดียว!
Натисніть на елемент, щоб дізнатися більше про властивості, історю, ім'я походження, зображення, додатки, небезпеки і електронної оболонки діаграми кожного елемента.
คลิกที่ธาตุเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ วันที่ค้นพบ ชื่อ รูปภาพ ความอันตรายและเปลือกอิเล็กในธาตุต่างๆ
Візуально приємний колір, редактора коду
สีตารางที่ถูกใจ
Проста конструкція рідини і має багато деталей
การออกแบบที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดมากมาย
Детальний опис для кожного елемента
คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละธาตุ
Перегляд списку всіх елементів в алфавітному порядку
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ ลำดับตัวอักษร
Схема електронної оболонки та зображення для кожного елемента
แผนภาพเปลือกอิเล็กตรอนและรูปภาพของธาตุ
Порівняння властивостей 2-х елементів
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ 2 ธาตุ
Пошук елементів, використовуючи їх символ, номер атома або ім'я
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ สัญลักษณ์หมาย เลขอะตอมหรือชื่อ
Більш детальна інформація про основні ізотопів
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไอโซโทป
Посилання на інформаційні веб-сайти для подальшого вивчення
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ
Працює в автономному режимі, не потрібне підключення до Інтернету
ทำงานแบบออฟไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
Інтерактивна періодична таблиця хімічних елементів
ตารางธาตุคามิกี้แบบโต้ตอบ
Властивості, історія, походження назви, факти, застосування, ізотопи, електронна конфігурація, кристалічна структура, небезпеки і навіть більше
คุณสมบัติ, ประวัติ, ที่มาของชื่อ, ข้อเท็จจริง, การนำไปใช้, อิสโตป, การกำหนดตำแหน่งอิเล็กตรอน, โครงสร้างผลึก, อันตรายและอื่น ๆ
Група
หมู่
Період
คาบ
Блок
บล็อก
Магазин
ร้านค้า
Зображення
ภาพ
Більше зображень
ภาพเพิ่มเติม
Властивості
คุณสมบัติ
Застосування
แอปพลิเคชัน
Історія
ประวัติ
Загальні Властивості
คุณสมบัติทั่วไป
Фізичні Властивості
คุณสมบัติกายภาพ
Властивості Атома
คุณสมบัติอะตอม
Застосування
หน้าหลักของแอพ
Важливе Посилання
ลิงค์
Зовнішній вигляд
สิ่งที่ปรากฏ
Комбінації клавіш
ทางลัด
Пропозиції
ข้อเสนอแนะ
Додатково
แสดงเพิ่มเติม
Стиль
สไตล์
Веб-сайт
เว็บไซต์
Ширина таблиці
ตารางแบบกว้าง
Сортувати за номером
เรียงตามลำดับเลข
Сортувати за ім'ям
เรียงตามชื่อ
Сортувати за символами
เรียงตามสัญลักษณ์
Назва
ชื่อ
Символ
สัญลักษณ์
Атомний номер
เลขอะตอม
Атомна маса
มวลอะตอม
Масове число
หมายเลขมวล

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.