Темна
Tmavý
Фон
Pozadie
Використати колір Windows
Použiť farbu môjho systému Windows
Відкрито
Dátum objavenia
до н. е.
pred Kr.
Елементи: Періодична таблиця надає повну та корисну інформацію про хімічні елементи, все в одному місці.
Prvky: Periodická tabuľka poskytuje obsiahle a užitočné informácie o chemických prvkoch, všetko na jednom mieste.
Натисніть на елемент, щоб дізнатися більше про властивості, історю, ім'я походження, зображення, додатки, небезпеки і електронної оболонки діаграми кожного елемента.
Kliknite na prvok pre viac informácii ohľadne vlastností, histórie, pôvodu názvu, obrázkov, použití, rizík a diagramu elektrónového obalu pre každý prvok.
Візуально приємний колір, редактора коду
Vizuálne príjemná a farebne odlíšená tabuľka
Проста конструкція рідини і має багато деталей
Jednoduchá tekutinová štruktúra a má veľa detailov
Детальний опис для кожного елемента
Detailný popis pre každý prvok
Перегляд списку всіх елементів в алфавітному порядку
Pozrieť zoznam všetkých prvkov v abecednom poradí
Порівняння властивостей 2-х елементів
Porovnať vlastnosti 2 prvkov
Пошук елементів, використовуючи їх символ, номер атома або ім'я
Hľadať prvky pomocou značky, protónového čísla alebo názvu
Більш детальна інформація про основні ізотопів
Detailné informácie hlavných izotopov
Посилання на інформаційні веб-сайти для подальшого вивчення
Odkazy na informačné webové stránky pre ďalšie štúdium
Працює в автономному режимі, не потрібне підключення до Інтернету
Pracuje offline, internetové pripojenie nie je požadované
Група
Skupina
Період
Perióda
Блок
Orbitál
Зображення
Obrázok
Більше зображень
Viac obrázkov
Властивості
Vlastnosti
Застосування
Aplikácie
Історія
História
Загальні Властивості
Hlavné vlastnosti
Фізичні Властивості
Fyzikálne vlastnosti
Властивості Атома
Atómové vlastnosti
Застосування
Hlavné použitia
Важливе Посилання
Dôležité odkazy
Додатково
Viac
Веб-сайт
Webová lokalita
Назва
Názov
Символ
Značka
Атомний номер
Protónové číslo
Атомна маса
Atómová hmotnosť

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.