Tmavý
Oscur
Pozadie
Fons
Použiť farbu môjho systému Windows
Utilitzar el meu accent de color de Windows
Vytlačiteľné
No translations found
Stiahnuť
No translations found
Dátum objavenia
Descobert
pred Kr.
aC
Prvky: Periodická tabuľka poskytuje obsiahle a užitočné informácie o chemických prvkoch, všetko na jednom mieste.
Elements: La Taula Periòdica proporciona informació completa i útil sobre els elements químics en un sol lloc.
Kliknite na prvok pre viac informácii ohľadne vlastností, histórie, pôvodu názvu, obrázkov, použití, rizík a diagramu elektrónového obalu pre každý prvok.
Feu clic en un element per saber més sobre el diagrama de propietats, la història, l'origen del nom, imatges, aplicacions, riscos i capa d'electrons de cada element.
Vizuálne príjemná a farebne odlíšená tabuľka
Taula visualment color agradable codificat
Jednoduchá tekutinová štruktúra a má veľa detailov
Disseny fluid simple i té un munt de detalls
Detailný popis pre každý prvok
Descripció detallada per cada element
Pozrieť zoznam všetkých prvkov v abecednom poradí
Mira la llista de tots els elements en ordre alfabètic
Diagram elektrónového obalu a obrázok každého prvku
Diagrama d'electrons i imatge per cada element
Porovnať vlastnosti 2 prvkov
Compara les propietats de dos elements
Hľadať prvky pomocou značky, protónového čísla alebo názvu
Cerqueu els elements amb el seu símbol, nombre atòmic o nom
Detailné informácie hlavných izotopov
Informació detallada sobre isòtops importants
Odkazy na informačné webové stránky pre ďalšie štúdium
Enllaços a llocs web informatius per a futurs estudis
Pracuje offline, internetové pripojenie nie je požadované
Funciona sense connexió, no cal connexió a Internet
Interaktívna periodická tabuľka chemických prvkov
No translations found
Vlastnosti, história, pôvod názvu, fakty, aplikácie, izotopy, konfigurácia elektrónov, kryštalická štruktúra, riziká a ďalšie
No translations found
Skupina
Grup
Perióda
Període
Orbitál
Bloc
Obchod
No translations found
Obrázok
Imatge
Viac obrázkov
Més imatges
Vlastnosti
Propietats
Aplikácie
Aplicacions
História
Història
Hlavné vlastnosti
Propietats Generals
Fyzikálne vlastnosti
Propietats Físiques
Atómové vlastnosti
Propietats Atòmiques
Hlavné použitia
Aplicacions principals
Dôležité odkazy
Enllaços Externs
Vzhľad
Aparença
Skratky
Dreceres
Návrhy
No translations found
Viac
Més
Štýl
No translations found
Webová lokalita
Lloc web
Šírka tabuľky
Amplada de la taula
Zoradiť podľa čísla
Ordena per nombre
Zoradiť podľa názvu
Ordena per nom
Zoradiť podľa symbolu
Ordena per símbol
Názov
Nom
Značka
Símbol
Protónové číslo
Nombre atòmic
Atómová hmotnosť
Massa atòmica
Hmotnostné číslo
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.