Tmavý
Pozadie
背景
Použiť farbu môjho systému Windows
使用Windows主題顏色
Vytlačiteľné
可打印
Stiahnuť
下載
Dátum objavenia
发现年期
pred Kr.
公元前
Prvky: Periodická tabuľka poskytuje obsiahle a užitočné informácie o chemických prvkoch, všetko na jednom mieste.
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
Kliknite na prvok pre viac informácii ohľadne vlastností, histórie, pôvodu názvu, obrázkov, použití, rizík a diagramu elektrónového obalu pre každý prvok.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
Vizuálne príjemná a farebne odlíšená tabuľka
令人視覺愉悅的彩色表格
Jednoduchá tekutinová štruktúra a má veľa detailov
簡單的流畅設计并带有很多細節
Detailný popis pre každý prvok
各個元素的詳細描述
Pozrieť zoznam všetkých prvkov v abecednom poradí
依字母順序查看所有元素的清單
Diagram elektrónového obalu a obrázok každého prvku
每個元素的電子殼圖和圖像
Porovnať vlastnosti 2 prvkov
比較 2 個元素的屬性
Hľadať prvky pomocou značky, protónového čísla alebo názvu
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
Detailné informácie hlavných izotopov
主要同位素的詳細資料
Odkazy na informačné webové stránky pre ďalšie štúdium
指向資訊網站的連結,供進一步研究
Pracuje offline, internetové pripojenie nie je požadované
離線工作,無需網路連接
Interaktívna periodická tabuľka chemických prvkov
No translations found
Vlastnosti, história, pôvod názvu, fakty, aplikácie, izotopy, konfigurácia elektrónov, kryštalická štruktúra, riziká a ďalšie
No translations found
Skupina
Perióda
週期
Orbitál
Obchod
商店
Obrázok
圖像
Viac obrázkov
No translations found
Vlastnosti
性能
Aplikácie
應用
História
歷史
Hlavné vlastnosti
一般屬性
Fyzikálne vlastnosti
物理性質
Atómové vlastnosti
原子性質
Hlavné použitia
主要應用
Dôležité odkazy
外部連結
Vzhľad
外觀
Skratky
快捷方式
Návrhy
建議
Viac
更多
Štýl
風格
Webová lokalita
網站
Šírka tabuľky
表寬度
Zoradiť podľa čísla
按原子序號排序
Zoradiť podľa názvu
按原子名稱排序
Zoradiť podľa symbolu
按原子符號排序
Názov
名稱
Značka
符號
Protónové číslo
原子序數
Atómová hmotnosť
標準原子質量
Hmotnostné číslo
品質編號

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.