Tmavý
Donker
Pozadie
Achtergrond
Použiť farbu môjho systému Windows
Gebruik mijn Windows accentkleur
Vytlačiteľné
Afdrukversies
Stiahnuť
Download
Dátum objavenia
Ontdekt
pred Kr.
VC
Prvky: Periodická tabuľka poskytuje obsiahle a užitočné informácie o chemických prvkoch, všetko na jednom mieste.
Elementen: Het Periodiek Systeem levert op één plaats uitgebreide en bruikbare informatie over de chemische elementen.
Kliknite na prvok pre viac informácii ohľadne vlastností, histórie, pôvodu názvu, obrázkov, použití, rizík a diagramu elektrónového obalu pre každý prvok.
Klik op een element om meer te weten te komen over de eigenschappen, historie, oorsprong van de naam, afbeeldingen, toepassingen, gevaren en electronenschildiagram voor elk element.
Vizuálne príjemná a farebne odlíšená tabuľka
Visueel aantrekkelijke kleurgecodeerde tabel
Jednoduchá tekutinová štruktúra a má veľa detailov
Eenvoudig vloeiend design en veel details
Detailný popis pre každý prvok
Gedetailleerde beschrijving voor elk element
Pozrieť zoznam všetkých prvkov v abecednom poradí
Belijk de lijst van alle elementen in alfabetische volgorde
Diagram elektrónového obalu a obrázok každého prvku
Electronenschildiagram en afbeelding voor elk element
Porovnať vlastnosti 2 prvkov
Vergelijk de eigenschappen van 2 elementen
Hľadať prvky pomocou značky, protónového čísla alebo názvu
Zoek naar element op basis van symbool, atoomnummer of naam
Detailné informácie hlavných izotopov
Gedetailleerde informatie over hoofdisotopen
Odkazy na informačné webové stránky pre ďalšie štúdium
Links naar informatieve websites voor verdere studie
Pracuje offline, internetové pripojenie nie je požadované
Werkt offline, geen internetverbinding nodig
Interaktívna periodická tabuľka chemických prvkov
Interactief periodiek systeem van de chemische elementen
Vlastnosti, história, pôvod názvu, fakty, aplikácie, izotopy, konfigurácia elektrónov, kryštalická štruktúra, riziká a ďalšie
Eigenschappen, geschiedenis, oorsprong van de naamnaam, feiten, toepassingen, isotopen, elektronenconfiguratie, kristalstructuur, gevaren en meer
Skupina
Groep
Perióda
Periode
Orbitál
Blok
Obchod
Store
Obrázok
Afbeelding
Viac obrázkov
Meer afbeeldingen
Vlastnosti
Eigenschappen
Aplikácie
Toepassingen
História
Historie
Hlavné vlastnosti
Algemene Eigenschappen
Fyzikálne vlastnosti
Fysieke Eigenschappen
Atómové vlastnosti
Atoomeigenschappen
Hlavné použitia
Hoofdtoepassingen
Dôležité odkazy
Belangrijke Links
Vzhľad
Uiterlijk
Skratky
Snelkoppelingen
Návrhy
Suggesties
Viac
Meer
Štýl
Stijl
Webová lokalita
Website
Šírka tabuľky
Tabel breedte
Zoradiť podľa čísla
Sorteer op nummer
Zoradiť podľa názvu
Sorteer op naam
Zoradiť podľa symbolu
Sorteer op symbool
Názov
Naam
Značka
Symbool
Protónové číslo
Atoomnummer
Atómová hmotnosť
Atomair gewicht
Hmotnostné číslo
Massa Getal

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.