زبان فارسی
Perzijščina
زبان رومانیایی
Romunščina
زبان صربی
Srbščina
زبان اسلونیایی
Slovenščina
زبان سوئدی
Švedščina
زبان تایلندی
Tajščina
زبان اوکراینی
Ukrajinščina
زبان ازبکی
Uzbeščina
زبان ویتنامی
Vietnamščina
زبان آفریکانس
Afrikanščina
زبان ایسلندی
Islandščina
زبان سواحلی
Svahili
زبان اسپرانتو
Esperanto
زبان ارمنی
Armenščina

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.