زبان فارسی
Персиски јазик
زبان رومانیایی
Романски јазик
زبان صربی
Српски јазик
زبان اسلونیایی
Словенечки јазик
زبان سوئدی
Шведски јазик
زبان تایلندی
Тајландски јазик
زبان اوکراینی
Украински јазик
زبان ازبکی
Узбечки јазик
زبان ویتنامی
Виетнамски јазик
زبان آفریکانس
Африканс јазик
زبان ایسلندی
Исландски јазик
زبان سواحلی
Свахилски јазик
زبان اسپرانتو
Есперанто јазик
زبان ارمنی
Ерменски јазик

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.