تاریک
כהה
پس زمینه
רקע
استفاده از رنگ ویندوز من
להשתמש בצבע בחירה של ווינדוס
قابل چاپ (پرینت)
No translations found
دانلود
הורדה
کشف شده
התגלה
قبل از میلاد مسیح
לפנה''ס
عناصر: جدول تناوبی اطلاعات جامع و مفیدی درباره عناصر شیمیایی میدهد.
יסודות: הטבלה המחזורית מספקת מידע מקיף ושימושי בנוגע ליסודות הכימיים הכול במקום אחד.
بر روی یک عنصر کلیک کنید تا اطلاعاتی مربوط به خواص، تاریخ، اطلاعات کشف، عکس ها، کاربرد ها، خطرات و لایه الکترونی هر عنصر بددست آورید.
לחץ על יסוד על מנת לדעת עוד לגבי התכונות, היסטוריה, מקור השם, תמונות, יישומים, סיכונים ודיאגרמת מעטפת אלקטרונים עבור כול יסוד.
دیدن رنگ زیبای جدول
No translations found
طراحی ساده با جزییات زیاد
No translations found
اطلاعات و جزییات دقیق برای هر عنصر
תיאור מפורט עבור כול יסוד
مشاهده لیست تمام عناصر به ترتیب حروف الفبا
צפה ברשימה של כול היסודות על פי סדר האלף-בית
نمودار لایه الکترونی و تصویر برای هر عنصر
No translations found
مقایسه خواص دو عنصر
תשווה בין התכונות של שני יסודות
جستوجو عناصر با استفاده از نماد، عدد اتمی یا نام آنها
חפש יסודות באמצעות הסימן שלהם, המספר האטומי או שם
اطلاعات دقیق در مورد ایزوتوپ ها
מידע מפורט לגבי איזוטופים מרכזיים
لینک وب سایت های اطلاع رسانی برای مطالعه بیشتر
קישורים לאתרי אינטרנט אינפורמטיביים למחקר נוסף
استفاده آفلاین، بدون نیاز به اتصال اینترنت
עובד במצב לא מקוון, חיבור אינטרנט לא נדרש
عنصر های شیمیایی تعاملی جدول دوره ای
No translations found
ویژگی ها، تاریخ، ریشه نام، حقایق، اپلیکیشن ها، ایزوتوپ ها، پیکربندی الکترونیکی، ساختار بلوری، خطرها و بیشتر
No translations found
گروه
קבוצה
تناوب
מחזור
بلوک
חסום
فروشگاه
חנות
عکس
תמונה
عکس های بیشتر
תמונות נוספות
خواص
מאפיינים
کاربرد ها
יישומים
تاریخچه
היסטוריה
ویژگیهای عمومی
תכונות כלליות
خواص فیزیکی
מאפיינים פיזים
خواص اتمی
מאפיינים אטומיים
کاربرد های اصلی
שימושים מרכזיים
لینک های مهم
קישורים חיצוניים
ظاهر
מראה
میانبرها
קיצורי דרך
پیشنهادها
הצעות
بیشتر
עוד
تارنما
אתר
عرض جدول
רוחב הטבלה
مرتب سازی با عدد
מיון לפי מספר אטומי
مرتب سازی با نام
מיון לפי שם
مرتب سازی با نماد
מיון לפי סמל כימי
نام
שם
نماد
סמל כימי
عدد اتمی
מספר אטומי
عدد جرمی
מסה אטומי
عدد جرمی
מספר מסה

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.