زبان فارسی
Persa
زبان رومانیایی
Romanès
زبان صربی
Serbi
زبان اسلونیایی
Eslovè
زبان سوئدی
Suec
زبان تایلندی
Tailandès
زبان اوکراینی
Ucraïnès
زبان ازبکی
Uzbek
زبان ویتنامی
Vietnamita
زبان آفریکانس
Afrikaans
زبان ایسلندی
Islandès
زبان سواحلی
Suahili
زبان اسپرانتو
Esperanto
زبان ارمنی
Armeni

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.