Fars dili
Perština
Rumın dili
Rumunština
Serb dili
Srbština
Sloven dili
Slovinština
İsveç dili
Švédština
Tay dili
Thajština
Ukrayna dili
Ukrajinština
Özbək dili
Uzbečtina
Vyetnam dili
Vietnamština
Afrikaans dili
Afrikánština
İsland dili
Islandština
Suahili dili
Svahilština
Esperanto dili
Esperanto
Erməni dili
Arménština

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.