Oscur
ダーク
Fons
バックグラウンド
Utilitzar el meu accent de color de Windows
アクセントカラーを使う
Descobert
発見された年
aC
紀元前
Elements: La Taula Periòdica proporciona informació completa i útil sobre els elements químics en un sol lloc.
元素:周期表は、化学元素に関する包括的かつ有用な情報を1か所にまとめています。
Feu clic en un element per saber més sobre el diagrama de propietats, la història, l'origen del nom, imatges, aplicacions, riscos i capa d'electrons de cada element.
元素をクリックすると、各元素のプロパティ、歴史、名前の由来、画像、用途、ハザード、電子殻図が表示されます。
Taula visualment color agradable codificat
とても見やすい色分けされた周期表
Disseny fluid simple i té un munt de detalls
No translations found
Descripció detallada per cada element
各元素の細かな説明
Mira la llista de tots els elements en ordre alfabètic
あいうえお順にすべての元素のリストを表示する
Diagrama d'electrons i imatge per cada element
各元素の電子殻図と画像
Compara les propietats de dos elements
2つの元素の詳細を比較する
Cerqueu els elements amb el seu símbol, nombre atòmic o nom
元素記号や原子番号、元素名を使って元素を検索する
Informació detallada sobre isòtops importants
主要同位体に関する詳細情報
Enllaços a llocs web informatius per a futurs estudis
No translations found
Funciona sense connexió, no cal connexió a Internet
オフラインで利用可能です(インターネット接続は不必要です)
Grup
Període
周期
Bloc
ブロック
Imatge
画像
Més imatges
その他の画像
Propietats
特性
Aplicacions
用途
Història
歴史
Propietats Generals
一般特性
Propietats Físiques
物理特性
Propietats Atòmiques
原子特性
Aplicacions principals
主な用途
Enllaços Externs
外部リンク
Aparença
デザイン
Dreceres
ショートカット
Més
その他
Lloc web
Web サイト
Amplada de la taula
表の幅
Ordena per nombre
原子番号順に並べ替える
Ordena per nom
名前順に並べ替える
Ordena per símbol
元素記号順に並べ替える
Nom
名称
Símbol
記号
Nombre atòmic
原子番号
Massa atòmica
原子量

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.