Elements: La Taula Periòdica
元素: 周期表
Taula Periòdica
周期表
Casa
首页
Comparar
比较
Configuració
设置
Llista
列表
Traduir
翻译
Traducció
翻译
Quant a
关于
General
通用
Versió
版本
Desenvolupat per Naveen Cs
Naveen CS 荣誉出品
Crèdits
致谢
Cerca
搜索
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
帮助我们将此应用翻译为你的母语
Idioma
语言
Idioma compatible
支持的语言
Idioma del sistema
系统语言
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
请重启应用以切换语言
Política de Privadesa
隐私策略
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
本应用不会收集或储存任何用户信息
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
未找到你需要的元素
Resultats per a
结果
element
元素
elements
元素
Valoració
评分
Contacte
联系我们
Millorar
升级
Actualitzar a funcions addicionals
升级以获取更多功能
Característiques
功能
Gaudint de l'aplicació?
喜欢此应用?
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
希望您在应用商店给予我们5星好评
Envia
发送
Envieu suggeriments
发送反馈
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
请购买此升级以获取如下功能
Eliminar tots els anuncis
去除广告
Definir fons de pantalla
设置背景
Veure informació detallada sobre els isòtops
查看同位素详情
Veure les imatges per cada element
查看更多元素图片
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
自定义周期表外观
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
修改页面导航快捷键
* Disponible amb la millora
* 仅限升级可用
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
告诉我们您的体验或建议以完善此应用
Cerca
关闭
Activat
Desactivat
Crèdits de les imatges
图像学分
Notes de la versió
版本说明
Tema
主题
Lleuger
浅色

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.