Oscur
Scuro
Fons
Sfondo
Utilitzar el meu accent de color de Windows
Usa il mio colore di Windows
Descobert
Scoperto
aC
BC
Elements: La Taula Periòdica proporciona informació completa i útil sobre els elements químics en un sol lloc.
Elements: La Tavola Periodica fornisce informazioni utili ed esaustive sugli elementi chimici, il tutto in un'unica esperienza.
Feu clic en un element per saber més sobre el diagrama de propietats, la història, l'origen del nom, imatges, aplicacions, riscos i capa d'electrons de cada element.
Fai click su un elemento per conoscere di più riguardo le proprietà, la storia, l'origine del nome, immagini, utilizzi, pericolosità e diagramma elettronico a shell.
Taula visualment color agradable codificat
Tabella codificata con colori piacevoli alla vista
Disseny fluid simple i té un munt de detalls
Design semplice, fluido e molto dettagliato
Descripció detallada per cada element
Descrizione dettagliata di ogni elemento
Mira la llista de tots els elements en ordre alfabètic
Visualizza la lista di tutti gli elementi in ordine alfabetico
Diagrama d'electrons i imatge per cada element
Diagramma elettronico a shell e immagini per ogni elemento
Compara les propietats de dos elements
Confronta le proprietà di 2 elementi
Cerqueu els elements amb el seu símbol, nombre atòmic o nom
Ricerca degli elementi tramite simbolo, numero atomico o nome
Informació detallada sobre isòtops importants
Informazioni dettagliate sugli isotopi principali
Enllaços a llocs web informatius per a futurs estudis
Link a siti esterni per approfondimenti
Funciona sense connexió, no cal connexió a Internet
Funziona offline, non necessita di una connessione internet
Grup
Gruppo
Període
Periodo
Bloc
Blocco
Imatge
Immagine
Més imatges
Altre immagini
Propietats
Proprietà
Aplicacions
Applicazioni
Història
Storia
Propietats Generals
Proprietà Generali
Propietats Físiques
Proprietà Fisiche
Propietats Atòmiques
Proprietà Atomiche
Aplicacions principals
Applicazioni Principali
Enllaços Externs
Link Importanti
Aparença
Aspetto
Dreceres
Scorciatoie
Més
Altro
Lloc web
Sito Web
Amplada de la taula
Ampiezza della Tavola
Ordena per nombre
Ordina per numero
Ordena per nom
Ordina per nome
Ordena per símbol
Ordina per simbolo
Nom
Nome
Símbol
Simbolo
Nombre atòmic
Numero Atomico
Massa atòmica
Massa Atomica

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.