Tamna
어둡게
Pozadina
배경
Koristi boju isticanja sustava Windows
사용자의 윈도우 테마 컬러 사용
Ispis
인쇄하기
Preuzimanje
다운로드
Otkriven
발견 연도
pr. Kr.
기원전
Aplikacija Elementi: Periodni sustav pruža sveobuhvatne i korisne informacije o kemijskim elementima na jednom mjestu.
원소 주기율표: 118 원소'는 주기율표 속 모든 원소들에 대한 유용한 정보를 종합적으로 한 번에 보여줍니다.
Kliknite na element kako biste saznali više o njegovim svojstvima, povijesti, porijeklu njegova imena, primjenama i opasnostima te kako biste vidjeli slike i dijagram elektronskih ljuski.
각각의 원소를 클릭하여 원소의 특성, 역사, 원소명의 유래, 모습, 용도, 위험성, 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다.
Obojana, vizualno zadovoljavajuća tablica
아름다운 주기율표가 눈을 즐겁게 해줍니다
Jednostavan, fluidan dizajn, a sadrži i puno detalja
디자인이 심플하고 예쁘며 디테일이 살아있습니다
Detaljan opis svakog elementa
원소들에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Prikaz popisa svih elemenata u abecednom redu
모든 원소들을 가나다 순서대로 볼 수도 있습니다
Dijagram elektronskih ljuski i slika za svaki element
각각의 원소들의 모습과 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다
Usporedba svojstava dva elementa
두 원소의 특징을 비교할 수 있습니다
Pretraživanje elemenata po simbolu, atomskom broju ili imenu
원소 기호와 이름, 원자 번호로 원소를 검색할 수 있습니다
Detaljne informacije o glavnim izotopima
주요 동위원소에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Poveznice do informativnih stranica za daljnje proučavanje
더 심화적인 정보를 제공하는 여러 웹사이트의 링크가 연결되어 있습니다
Radi bez internetske veze
인터넷이 필요없는 오프라인 작업이 가능합니다
Interaktivni periodni sustav kemijskih elemenata
대화형 원소 주기율표
Svojstva, povijest, porijeklo imena, činjenice, primjene, izotopi, elektronska konfiguracija, kristalna struktura, opasnosti i više
특성, 역사, 이름의 유래, 사실, 적용, 동위원소, 전자 배치, 결정구조 등
Skupina
Perioda
주기
Blok
구역
Trgovina
상점
Slika
이미지
Više slika
더 많은 이미지
Svojstva
특성
Primjene
용도
Povijest
역사
Opća svojstva
일반적 특성
Fizikalna svojstva
물리적 특성
Atomska svojstva
원자의 특성
Glavne uporabe
용도
Važni linkovi
주요 링크
Izgled
디자인
Prečaci
단축키
Prijedlozi
추천
Više
더보기
Stil
스타일
Web-mjesto
웹사이트
Širina tablice
주기율표 너비
Poredaj po broju
원자 번호순으로 정렬
Poredaj po imenu
원소 이름순으로 정렬
Poredaj po simbolu
원소 기호순으로 정렬
Naziv
원소 이름
Simbol
원소 기호
Atomski broj
원자 번호
Relativna atomska masa
원자량
Maseni broj
질량수

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.