Kategória
தனிம வகை
Szín
நிறம்
Radioaktivitás
கதிர்ப்பு
Kristályrácstípus
படிக அமைப்பு
Halmazállapot
நிலை
Sűrűség
அடர்த்தி
Olvadáspont
உருகுநிலை
Forráspont
கொதிநிலை
Fajlagos hőkapacitás
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
Olvadáshő
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல்
Párolgáshő
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
Atomsugár
அணுவாரை
Kovalenssugár
பங்கீட்டு ஆரை
Van der Waals sugár
வான்டர் வாலின் ஆரை
Elektronegativitás
மின்னெதிர்த்தன்மை
Pauling skálán
பாலிங் அளவையில்
Ionizációs energia
அயனாக்கல் சக்தி
Atomtérfogat
அணுவின் கனவளவு
Hővezetési tényező
வெப்ப கடத்துத் திறன்
Oxidációs állapotok
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
Hőmérséklet
வெப்பநிலை
Celsius
செல்சியசு
Fahrenheit
பாரன்ஃகைட்
g/cm<sup>3</sup>
கி.கி/மீ<sup>3</sup>
J/g·K
No translations found
kJ/mol
கி.யூல்/மோல்
eV
No translations found
cm<sup>3</sup>/mol
No translations found
W/cm·K
No translations found
Fajlagos ellenállás
மின்கடத்துதிறன்
Mágneses elrendeződés
காந்த வரிசைப்படுத்தல்
Mágneses szuszceptibilitás
No translations found
Young-modulus
No translations found
Nyírómodulus
No translations found
Kompressziós modulus
பரும தகைமை
Poisson-szám
பாய்சான் விகிதம்
CAS-szám
CAS எண்
PubChem CID azonosító
No translations found
Elektronkonfiguráció
எதிர்மின்னி அமைப்பு
Elektronok száma héjanként
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
Izotópok
சமதானிகள்
Stabil izotópok
நிலையான சமதானிகள்
Instabil izotópok
நிலையற்ற சமதானிகள்
Táblázatok
அட்டவணைகள்
Oldhatósági diagram
கரைதிறன் அட்டவணை
Oldódik
கரையக்கூடியது
Nehezen oldódik
சிறிதளவு கரையக்கூடியது
Egyáltalán nem oldódik
கரைக்க முடியாதது
Nem elérhető
பெறமுடியவில்லை
Vízzel reagál
நீருடன் தாக்கமுறும்

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.