Kategória
類別
Szín
顏色
Radioaktivitás
放射性
Kristályrácstípus
晶體結構
Halmazállapot
物態
Sűrűség
密度
Olvadáspont
熔點
Forráspont
沸點
Fajlagos hőkapacitás
比熱容
Olvadáshő
熔化熱
Párolgáshő
汽化熱
Atomsugár
原子半徑
Kovalenssugár
共價半徑
Van der Waals sugár
范德瓦爾斯半徑
Elektronegativitás
電負性
Pauling skálán
鲍林标度
Ionizációs energia
電離電位
Atomtérfogat
原子體積
Hővezetési tényező
熱導率
Oxidációs állapotok
氧化態
Hőmérséklet
溫度
Celsius
攝氏溫度
Fahrenheit
華氏溫度
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Fajlagos ellenállás
電阻率
Mágneses elrendeződés
磁性排序
Mágneses szuszceptibilitás
磁化率
Young-modulus
楊氏模量
Nyírómodulus
剪切模數
Kompressziós modulus
散裝模組
Poisson-szám
泊松比率
CAS-szám
CAS 編號
PubChem CID azonosító
Pubchem CID 編號
Elektronkonfiguráció
電子排布
Elektronok száma héjanként
每個外殼的電子
Izotópok
同位素
Stabil izotópok
穩定同位素
Instabil izotópok
不穩定同位素
Táblázatok
Oldhatósági diagram
溶解度圖
Oldódik
易於溶解
Nehezen oldódik
微量溶解
Egyáltalán nem oldódik
難以溶解
Nem elérhető
N/A(不可用)
Vízzel reagál
與水反應

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.