σκοτεινο
Donker
φοντο
Agtergrond
Χρησιμοποιήστε το χρώμα προφοράς των Windows
Gebruik my Windows-aksentkleur
Εκτυπώσιμα
Drukbare
κατεβαστε
Laai af
ανακαλύψτε
Ontdekte
π.Χ.
VC
Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας παρέχει περιεκτικές και χρήσιμες πληροφορίες για τα χημικά στοιχεία όλα σε ένα μέρος.
Elemente: Die Periodieke Tabel bied omvattende en nuttige inligting oor die chemiese elemente op een plek.
Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητες, το ιστορικό, την προέλευση του ονόματος, τις εικόνες, τις εφαρμογές, τους κινδύνους και το διάγραμμα κελύφους ηλεκτρονίων κάθε στοιχείου.
Klik op 'n element om meer uit te vind oor die eienskappe, geskiedenis, oorsprong van die naam, beelde, toepassings, gevare en elektrondopdiagram van elke element.
Οπτικά ευχάριστος πινακας με χρωματική κωδικοποίηση
Visueel aangename kleur gekodeerde tabel
Απλή ρευστή σχεδίαση και έχει πολλές λεπτομέρειες
No translations found
λεπτομερείς περιγραφή για το κάθε στοιχειο
Gedetailleerde beskrywing vir elke element
δείτε την λίστα των στοιχειών με αλφαβητική σειρά
Vertoon lys van al die elemente in alfabetiese volgorde
Διάγραμμα και εικόνα κελύφους ηλεκτρονίων για κάθε στοιχείο
Elektronskulpdiagram en beeld vir elke element
σύγκρινε τις λειτουργίες αυτων των 2 στοιχείων
Vergelyk die eienskappe van 2 elemente
αναζήτησε τα στοιχεία χρησιμοποιώντας το σύμβολο, τον ατομικο αριθμο η το όνομα
Soek vir elemente deur die simbool, atoomgetal of naam in te voer
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κύρια ισότοπα
Gedetailleerde inligting oor belangrike isotope
Σύνδεσμοι σε ενημερωτικούς ιστότοπους για περαιτέρω μελέτη
Skakels na informatiewe webwerwe vir verdere navorsing
Λειτουργεί εκτός σύνδεσης, δεν απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο
Geen internetverbinding nodig nie
Διαδραστικός περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων
No translations found
Ιδιότητες, ιστορία, προέλευση ονόματος, γεγονότα, εφαρμογές, ισότοπα, ηλεκτρονική διαμόρφωση, κρυσταλλική δομή, κίνδυνοι και άλλα
No translations found
Ομάδα
Groep
Περίοδος
Periode
Τομέας
Blok
αποθηκη
Winkel
εικόνα
Beeld
περισσότερες εικόνες
Meer beelde
Ιδιότητες
Eienskappe
εφαρμογές
Toepassings
Ιστορία
Geskiendenis
Γενικές Ιδιότητες
Algemene Eienskappe
φυσικές ιδιότητες
Fisiese Eienskappe
ατομικές ιδιότητες
Atomiese Eienskappe
κυρίες εφαρμογές
Belangrikste toepassings
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Belnagrike Skakels
εμφάνιση
Voorkoms
Συντομεύσεις
Snelskakels
προτασεις
Voorstelle
Περισσότερα
Meer
στιλ
Style
Τοποθεσία web
Webwerf
Πλάτος πίνακα
Tabel Breedte
Ταξινόμηση κατά αριθμό
Rangskik volgens nommer
ταξινόμηση κατά όνομα
Rangskik volgens naam
ταξινόμηση κατά σύμβολο
Rangskik volgens simbool
Όνομα
Naam
Σύμβολο
Simbool
Ατομικός Αριθμός
Atoom Nommer
Ατομικό βάρος
Atoommassa
αριθμός μάζας
Massa Nommer

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.