σκοτεινο
ダーク
φοντο
バックグラウンド
Χρησιμοποιήστε το χρώμα προφοράς των Windows
アクセントカラーを使う
Εκτυπώσιμα
印刷
κατεβαστε
ダウンロード
ανακαλύψτε
発見された年
π.Χ.
紀元前
Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας παρέχει περιεκτικές και χρήσιμες πληροφορίες για τα χημικά στοιχεία όλα σε ένα μέρος.
元素:周期表は、化学元素に関する包括的かつ有用な情報を1か所にまとめています。
Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητες, το ιστορικό, την προέλευση του ονόματος, τις εικόνες, τις εφαρμογές, τους κινδύνους και το διάγραμμα κελύφους ηλεκτρονίων κάθε στοιχείου.
元素をクリックすると、各元素のプロパティ、歴史、名前の由来、画像、用途、ハザード、電子殻図が表示されます。
Οπτικά ευχάριστος πινακας με χρωματική κωδικοποίηση
とても見やすい色分けされた周期表
Απλή ρευστή σχεδίαση και έχει πολλές λεπτομέρειες
No translations found
λεπτομερείς περιγραφή για το κάθε στοιχειο
各元素の細かな説明
δείτε την λίστα των στοιχειών με αλφαβητική σειρά
あいうえお順にすべての元素のリストを表示する
Διάγραμμα και εικόνα κελύφους ηλεκτρονίων για κάθε στοιχείο
各元素の電子殻図と画像
σύγκρινε τις λειτουργίες αυτων των 2 στοιχείων
2つの元素の詳細を比較する
αναζήτησε τα στοιχεία χρησιμοποιώντας το σύμβολο, τον ατομικο αριθμο η το όνομα
元素記号や原子番号、元素名を使って元素を検索する
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κύρια ισότοπα
主要同位体に関する詳細情報
Σύνδεσμοι σε ενημερωτικούς ιστότοπους για περαιτέρω μελέτη
No translations found
Λειτουργεί εκτός σύνδεσης, δεν απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο
オフラインで利用可能です(インターネット接続は不必要です)
Διαδραστικός περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων
No translations found
Ιδιότητες, ιστορία, προέλευση ονόματος, γεγονότα, εφαρμογές, ισότοπα, ηλεκτρονική διαμόρφωση, κρυσταλλική δομή, κίνδυνοι και άλλα
No translations found
Ομάδα
Περίοδος
周期
Τομέας
ブロック
αποθηκη
ショップ
εικόνα
画像
περισσότερες εικόνες
その他の画像
Ιδιότητες
特性
εφαρμογές
用途
Ιστορία
歴史
Γενικές Ιδιότητες
一般特性
φυσικές ιδιότητες
物理特性
ατομικές ιδιότητες
原子特性
κυρίες εφαρμογές
主な用途
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
外部リンク
εμφάνιση
デザイン
Συντομεύσεις
ショートカット
προτασεις
提案
Περισσότερα
その他
στιλ
スタイル
Τοποθεσία web
Web サイト
Πλάτος πίνακα
表の幅
Ταξινόμηση κατά αριθμό
原子番号順に並べ替える
ταξινόμηση κατά όνομα
名前順に並べ替える
ταξινόμηση κατά σύμβολο
元素記号順に並べ替える
Όνομα
名称
Σύμβολο
記号
Ατομικός Αριθμός
原子番号
Ατομικό βάρος
原子量
αριθμός μάζας
質量数

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.