π.Χ.
No translations found
Ομάδα
Grupo
Περίοδος
Perio
Τομέας
Bloko
Ιστορία
No translations found
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
No translations found
Περισσότερα
No translations found
Τοποθεσία web
No translations found
Όνομα
Nomo
Σύμβολο
Simbolo
Ατομικός Αριθμός
No translations found
Ατομικό βάρος
Atommaso

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.