π.Χ.
VC
Ομάδα
Groep
Περίοδος
Periode
Τομέας
Blok
Ιστορία
Historie
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Belangrijke Links
Περισσότερα
Meer
Τοποθεσία web
Website
Όνομα
Naam
Σύμβολο
Symbool
Ατομικός Αριθμός
Atoomnummer
Ατομικό βάρος
Atomair gewicht

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.