σκοτεινο
Donker
φοντο
Achtergrond
Χρησιμοποιήστε το χρώμα προφοράς των Windows
Gebruik mijn Windows accentkleur
Εκτυπώσιμα
Afdrukversies
κατεβαστε
Download
ανακαλύψτε
Ontdekt
π.Χ.
VC
Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας παρέχει περιεκτικές και χρήσιμες πληροφορίες για τα χημικά στοιχεία όλα σε ένα μέρος.
Elementen: Het Periodiek Systeem levert op één plaats uitgebreide en bruikbare informatie over de chemische elementen.
Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητες, το ιστορικό, την προέλευση του ονόματος, τις εικόνες, τις εφαρμογές, τους κινδύνους και το διάγραμμα κελύφους ηλεκτρονίων κάθε στοιχείου.
Klik op een element om meer te weten te komen over de eigenschappen, historie, oorsprong van de naam, afbeeldingen, toepassingen, gevaren en electronenschildiagram voor elk element.
Οπτικά ευχάριστος πινακας με χρωματική κωδικοποίηση
Visueel aantrekkelijke kleurgecodeerde tabel
Απλή ρευστή σχεδίαση και έχει πολλές λεπτομέρειες
Eenvoudig vloeiend design en veel details
λεπτομερείς περιγραφή για το κάθε στοιχειο
Gedetailleerde beschrijving voor elk element
δείτε την λίστα των στοιχειών με αλφαβητική σειρά
Belijk de lijst van alle elementen in alfabetische volgorde
Διάγραμμα και εικόνα κελύφους ηλεκτρονίων για κάθε στοιχείο
Electronenschildiagram en afbeelding voor elk element
σύγκρινε τις λειτουργίες αυτων των 2 στοιχείων
Vergelijk de eigenschappen van 2 elementen
αναζήτησε τα στοιχεία χρησιμοποιώντας το σύμβολο, τον ατομικο αριθμο η το όνομα
Zoek naar element op basis van symbool, atoomnummer of naam
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κύρια ισότοπα
Gedetailleerde informatie over hoofdisotopen
Σύνδεσμοι σε ενημερωτικούς ιστότοπους για περαιτέρω μελέτη
Links naar informatieve websites voor verdere studie
Λειτουργεί εκτός σύνδεσης, δεν απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο
Werkt offline, geen internetverbinding nodig
Διαδραστικός περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων
Interactief periodiek systeem van de chemische elementen
Ιδιότητες, ιστορία, προέλευση ονόματος, γεγονότα, εφαρμογές, ισότοπα, ηλεκτρονική διαμόρφωση, κρυσταλλική δομή, κίνδυνοι και άλλα
Eigenschappen, geschiedenis, oorsprong van de naamnaam, feiten, toepassingen, isotopen, elektronenconfiguratie, kristalstructuur, gevaren en meer
Ομάδα
Groep
Περίοδος
Periode
Τομέας
Blok
αποθηκη
Store
εικόνα
Afbeelding
περισσότερες εικόνες
Meer afbeeldingen
Ιδιότητες
Eigenschappen
εφαρμογές
Toepassingen
Ιστορία
Historie
Γενικές Ιδιότητες
Algemene Eigenschappen
φυσικές ιδιότητες
Fysieke Eigenschappen
ατομικές ιδιότητες
Atoomeigenschappen
κυρίες εφαρμογές
Hoofdtoepassingen
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Belangrijke Links
εμφάνιση
Uiterlijk
Συντομεύσεις
Snelkoppelingen
προτασεις
Suggesties
Περισσότερα
Meer
στιλ
Stijl
Τοποθεσία web
Website
Πλάτος πίνακα
Tabel breedte
Ταξινόμηση κατά αριθμό
Sorteer op nummer
ταξινόμηση κατά όνομα
Sorteer op naam
ταξινόμηση κατά σύμβολο
Sorteer op symbool
Όνομα
Naam
Σύμβολο
Symbool
Ατομικός Αριθμός
Atoomnummer
Ατομικό βάρος
Atomair gewicht
αριθμός μάζας
Massa Getal

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.