Темно
背景
Позадина
使用Windows主題顏色
Користи ја акцентираната боја на мојот Windows
可打印
Принтено
下載
Превземи
发现年期
Откриено
公元前
No translations found
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
Елементи: Периодичната табела обезбедува сеопфатни и корисни информации за хемиските елементи сите на едно место.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
Кликнете на елемент за да дознаете повеќе за својствата, историјата, потеклото на името, сликите, апликациите, опасностите и дијаграмот со електронска обвивка на секој елемент.
令人視覺愉悅的彩色表格
Визуално убаво обоена табела
簡單的流畅設计并带有很多細節
Едноставен дизајн на течност и има многу детали
各個元素的詳細描述
Детална дескрипција за секое тело
依字母順序查看所有元素的清單
Види го листот на сите елементи во азбучен ред
每個元素的電子殼圖和圖像
Дијаграм и слика на електронска обвивка за секој елемент
比較 2 個元素的屬性
Спореди ги карактеристиките на 2 елементи
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
Побарај за елементот со нивниот симбол, атомскиот број или име
主要同位素的詳細資料
Детални информации за главните изотопи
指向資訊網站的連結,供進一步研究
Линкови до информативни веб-страници за понатамошно студиранје
離線工作,無需網路連接
Работи без интернет, не треба конекција за да работи
Група
週期
Периода
блок
商店
Продавница
圖像
Слика
性能
Карактеристики
應用
No translations found
歷史
No translations found
一般屬性
Општи Својства
物理性質
Физички Својства
原子性質
Атомски Својства
主要應用
No translations found
外部連結
No translations found
外觀
No translations found
快捷方式
No translations found
建議
No translations found
更多
Повеќе
風格
No translations found
網站
Веб-локација
表寬度
No translations found
按原子序號排序
No translations found
按原子名稱排序
No translations found
按原子符號排序
No translations found
名稱
Име
符號
Симбол
原子序數
Атомски број
標準原子質量
Атомска тежина
品質編號
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.