โหมดมืด
背景
พื้นหลัง
使用Windows主題顏色
ใช้สีของ Windows ของฉัน
可打印
No translations found
下載
ดาวน์โหลด
发现年期
ค้นพบเมื่อ
公元前
พ.ศ.
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
ตารางธาตุนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดในที่เดียว!
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
คลิกที่ธาตุเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติ วันที่ค้นพบ ชื่อ รูปภาพ ความอันตรายและเปลือกอิเล็กในธาตุต่างๆ
令人視覺愉悅的彩色表格
สีตารางที่ถูกใจ
簡單的流畅設计并带有很多細節
การออกแบบที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดมากมาย
各個元素的詳細描述
คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับแต่ละธาตุ
依字母順序查看所有元素的清單
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ ลำดับตัวอักษร
每個元素的電子殼圖和圖像
แผนภาพเปลือกอิเล็กตรอนและรูปภาพของธาตุ
比較 2 個元素的屬性
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ 2 ธาตุ
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
ดูรายชื่อของธาตุโดยใช้ สัญลักษณ์หมาย เลขอะตอมหรือชื่อ
主要同位素的詳細資料
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไอโซโทป
指向資訊網站的連結,供進一步研究
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ
離線工作,無需網路連接
ทำงานแบบออฟไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
หมู่
週期
คาบ
บล็อก
商店
Store
圖像
ภาพ
性能
คุณสมบัติ
應用
แอปพลิเคชัน
歷史
ประวัติ
一般屬性
คุณสมบัติทั่วไป
物理性質
คุณสมบัติกายภาพ
原子性質
คุณสมบัติอะตอม
主要應用
หน้าหลักของแอพ
外部連結
ลิงค์
外觀
สิ่งที่ปรากฏ
快捷方式
ทางลัด
建議
No translations found
更多
แสดงเพิ่มเติม
風格
No translations found
網站
เว็บไซต์
表寬度
ตารางแบบกว้าง
按原子序號排序
เรียงตามลำดับเลข
按原子名稱排序
เรียงตามชื่อ
按原子符號排序
เรียงตามสัญลักษณ์
名稱
ชื่อ
符號
สัญลักษณ์
原子序數
เลขอะตอม
標準原子質量
มวลอะตอม
品質編號
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.