Gelap
背景
Latar belakang
使用Windows主題顏色
Guna warna aksen windows
可打印
Cetak jadual
下載
Muat turun
发现年期
Ditemui
公元前
S.M.
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
Unsur: Jadual Berkala Unsur menyediakan maklumat berguna dan komprehensif tentang unsur kimia dalam satu tempat.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
Ketik pada unsur untuk mengetahui lebih tentang sifat, sejarah, nama asal, gambar, aplikasi, bahaya dan rajah petala elektron setiap unsur.
令人視覺愉悅的彩色表格
Jadual berkod warna yang menarik secara visual
簡單的流畅設计并带有很多細節
Reka bentuk cecair yang ringkas dan mempunyai banyak perincian
各個元素的詳細描述
Penerangan terperinci setiap unsur
依字母順序查看所有元素的清單
Lihat senarai semua unsur dalam susunan abjad
每個元素的電子殼圖和圖像
Rajah petala elektron dan gambar setiap unsur
比較 2 個元素的屬性
Banding sifat diantara 2 unsur
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
Cari unsur menggunakan simbol, nombor atom atau nama
主要同位素的詳細資料
Maklumat terperinci pada kebanyakan isotop
指向資訊網站的連結,供進一步研究
Pautan laman web bermaklumat untuk pengajian
離線工作,無需網路連接
Berfungsi luar talian, tiada capaian internet diperlukan
化學元素互動週期表
No translations found
性質、歷史、名稱來源、事實、應用、同位素、電子配寘、晶體結構、危害等
No translations found
Kumpulan
週期
Kala
Blok
商店
Simpan
圖像
gambar
更多圖片
Lebih imej
性能
Sifat
應用
Aplikasi
歷史
Sejarah
一般屬性
Ciri-Ciri Am
物理性質
Ciri-Ciri Fizikal
原子性質
Ciri-Ciri Atom
主要應用
Aplikasi Utama
外部連結
Pautan Penting
外觀
Penampilan
快捷方式
Kekunci Pintas
建議
Cadangan
更多
Lebih
風格
No translations found
網站
Laman web
表寬度
Kelebaran jadual
按原子序號排序
Susun mengikut nombor
按原子名稱排序
Susun mengikut nama
按原子符號排序
Susun mengikut simbol
名稱
Nama
符號
Simbol
原子序數
Nombor atom
標準原子質量
Berat atom
品質編號
Nombor jisim

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.