Întunecată
Tối
Fundal
Nền
Folosește accentul de culoare al Windowsului
Sử dụng màu nền Windows
De printat
In ấn
Descarca
Tải xuống
Descoperire
Đẵ được khám phá
î.Hr.
TCN
Elemente: Tabelul Periodic furnizează informații complete și utile despre elementele chimice, toate într-un singur loc.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Click pe un element pentru a afla mai multe despre proprietăți, istorie, originea numelui, imagini, aplicații, pericole și diagrama electronului pe nivelul de energie a fiecărui element.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Tabel vizual codificat în culori plăcute
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
Design fluid de simplu cu o mulțime de detalii
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
Descriere detaliată pentru fiecare element
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
Vizualizarea listei tuturor elementelor în ordine alfabetică
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
Structura învelișului de electron și imagine pentru fiecare element
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
Compararea proprietăților a 2 elemente
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
Cautarea elementelor folosind simbolul lor, numărul atomic sau numele
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
Informații detaliate a izotopilor de mare importanță
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
Link-uri către site-uri informative pentru studii suplimentare
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
Funcționează offline, nu necesită conectare la internet
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Grupă
Nhóm
Perioadă
Chu kỳ
Bloc
Phân lớp
Depoziteaza
Cửa hàng
Imagine
Hình ảnh
Mai multe imagini
Thêm nhiều ảnh
Proprietăți
Các tính chất
Aplicații
Ứng dụng
Istoric
Lịch sử
Proprietăți Generale
Tính Chất Chung
Proprietăți Fizice
Tính Chất Vật Lý
Proprietăți Atomice
Tính Chất Nguyên Tử
Aplicații principale
Tính Chất chính
Legături Externe
Liên Kết Ngoài
Înfăţişare
Xuất hiện
Scurtături
Phím tắt
Sugestii
Ý kiến
Mai multe
Thêm
Site web
Trang web
Lăţime tabel
Chiều rộng bảng
Sortat după număr
Xếp theo số thứ tự
Sortat după nume
Xếp theo tên
Sortat după simbol
Xếp theo kí hiệu
Nume
Tên
Simbol
Ký hiệu
Număr atomic
Số nguyên tử
Masă atomică
Nguyên tử khối
Numar de masa
Số khối

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.