Întunecată
Fundal
背景
Folosește accentul de culoare al Windowsului
使用Windows主題顏色
De printat
可打印
Descarca
下載
Descoperire
发现年期
î.Hr.
公元前
Elemente: Tabelul Periodic furnizează informații complete și utile despre elementele chimice, toate într-un singur loc.
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
Click pe un element pentru a afla mai multe despre proprietăți, istorie, originea numelui, imagini, aplicații, pericole și diagrama electronului pe nivelul de energie a fiecărui element.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
Tabel vizual codificat în culori plăcute
令人視覺愉悅的彩色表格
Design fluid de simplu cu o mulțime de detalii
簡單的流畅設计并带有很多細節
Descriere detaliată pentru fiecare element
各個元素的詳細描述
Vizualizarea listei tuturor elementelor în ordine alfabetică
依字母順序查看所有元素的清單
Structura învelișului de electron și imagine pentru fiecare element
每個元素的電子殼圖和圖像
Compararea proprietăților a 2 elemente
比較 2 個元素的屬性
Cautarea elementelor folosind simbolul lor, numărul atomic sau numele
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
Informații detaliate a izotopilor de mare importanță
主要同位素的詳細資料
Link-uri către site-uri informative pentru studii suplimentare
指向資訊網站的連結,供進一步研究
Funcționează offline, nu necesită conectare la internet
離線工作,無需網路連接
Grupă
Perioadă
週期
Bloc
Depoziteaza
商店
Imagine
圖像
Mai multe imagini
No translations found
Proprietăți
性能
Aplicații
應用
Istoric
歷史
Proprietăți Generale
一般屬性
Proprietăți Fizice
物理性質
Proprietăți Atomice
原子性質
Aplicații principale
主要應用
Legături Externe
外部連結
Înfăţişare
外觀
Scurtături
快捷方式
Sugestii
建議
Mai multe
更多
Site web
網站
Lăţime tabel
表寬度
Sortat după număr
按原子序號排序
Sortat după nume
按原子名稱排序
Sortat după simbol
按原子符號排序
Nume
名稱
Simbol
符號
Număr atomic
原子序數
Masă atomică
標準原子質量
Numar de masa
品質編號

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.