Întunecată
Темные
Fundal
Фон
Folosește accentul de culoare al Windowsului
Использовать акцентный цвет Windows
De printat
Печатные версии
Descarca
Скачать
Descoperire
Открытие
î.Hr.
г. до н.э
Elemente: Tabelul Periodic furnizează informații complete și utile despre elementele chimice, toate într-un singur loc.
Элементы: Периодическая Таблица обеспечивает всестороннюю и полезную информацию о химических элементах, собранную в одном месте.
Click pe un element pentru a afla mai multe despre proprietăți, istorie, originea numelui, imagini, aplicații, pericole și diagrama electronului pe nivelul de energie a fiecărui element.
Кликните на элементе чтобы узнать свойства, историю, происхождение, изображения, применение, опасность и диаграмму электронной оболочки для каждого элемента.
Tabel vizual codificat în culori plăcute
Визуально приятный цвет кодированной таблицы
Design fluid de simplu cu o mulțime de detalii
Простой дизайн жидкости и больше подробностей
Descriere detaliată pentru fiecare element
Подробное описание для каждого элемента
Vizualizarea listei tuturor elementelor în ordine alfabetică
Показывать список всех элементов в алфавитном порядке
Structura învelișului de electron și imagine pentru fiecare element
Диаграмма электронной оболочки и изображение для каждого элемента
Compararea proprietăților a 2 elemente
Сравнить свойства двух элементов
Cautarea elementelor folosind simbolul lor, numărul atomic sau numele
Поиск элемента, используя его символ, атомный номер или имя
Informații detaliate a izotopilor de mare importanță
Детальная информация об основных изотопах
Link-uri către site-uri informative pentru studii suplimentare
Ссылки на информационные веб-сайты для дальнейшего изучения
Funcționează offline, nu necesită conectare la internet
Работать без сети, не требуется подключение к Интернету
Tabel interactiv cu elementele chimice
Интерактивная периодическая таблица химических элементов
Proprietăți, istorie, originea numelui , informați ,aplicați, izotopi, configurare electronică , structură de cristalizare , pericole și altele
Свойства, история, происхождение названия, факты, применение, изотопы, электронная конфигурация, кристаллическая структура, опасности и прочее
Grupă
Группа
Perioadă
Период
Bloc
Блок
Depoziteaza
Магазин
Imagine
Изображение
Mai multe imagini
Больше изображений
Proprietăți
Свойства
Aplicații
Применения
Istoric
История
Proprietăți Generale
Главные Свойства
Proprietăți Fizice
Физические Свойства
Proprietăți Atomice
Атомные Свойства
Aplicații principale
Основное Применение
Legături Externe
Важные Ссылки
Înfăţişare
Внешний вид
Scurtături
Ярлыки
Sugestii
Предложения
Mai multe
Дополнительно
Stil
Вид
Site web
Веб-сайт
Lăţime tabel
Ширина Таблицы
Sortat după număr
Сортировка по Числу
Sortat după nume
Сортировка по Названию
Sortat după simbol
Сортировка по Символу
Nume
Имя
Simbol
Символ
Număr atomic
Атомный номер
Masă atomică
Атомный вес
Numar de masa
Массовое число

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.