Întunecată
Dark
Fundal
Background
Folosește accentul de culoare al Windowsului
Use my Windows accent color
De printat
Printables
Descarca
Download
Descoperire
Discovered
î.Hr.
BC
Elemente: Tabelul Periodic furnizează informații complete și utile despre elementele chimice, toate într-un singur loc.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Click pe un element pentru a afla mai multe despre proprietăți, istorie, originea numelui, imagini, aplicații, pericole și diagrama electronului pe nivelul de energie a fiecărui element.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Tabel vizual codificat în culori plăcute
Visually pleasing color coded table
Design fluid de simplu cu o mulțime de detalii
Simple fluid design and has lots of details
Descriere detaliată pentru fiecare element
Detailed description for each element
Vizualizarea listei tuturor elementelor în ordine alfabetică
View the list of all elements in the alphabetical order
Structura învelișului de electron și imagine pentru fiecare element
Electron shell diagram and image for each element
Compararea proprietăților a 2 elemente
Compare the properties of 2 elements
Cautarea elementelor folosind simbolul lor, numărul atomic sau numele
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Informații detaliate a izotopilor de mare importanță
Detailed information on major isotopes
Link-uri către site-uri informative pentru studii suplimentare
Links to informative websites for further study
Funcționează offline, nu necesită conectare la internet
Works offline, no internet connection required
Grupă
Group
Perioadă
Period
Bloc
Block
Depoziteaza
Store
Imagine
Image
Mai multe imagini
More Images
Proprietăți
Properties
Aplicații
Applications
Istoric
History
Proprietăți Generale
General Properties
Proprietăți Fizice
Physical Properties
Proprietăți Atomice
Atomic Properties
Aplicații principale
Main Applications
Legături Externe
Important Links
Înfăţişare
Appearance
Scurtături
Shortcuts
Sugestii
Suggestions
Mai multe
More
Site web
Website
Lăţime tabel
Table Width
Sortat după număr
Sort by number
Sortat după nume
Sort by name
Sortat după simbol
Sort by symbol
Nume
Name
Simbol
Symbol
Număr atomic
Atomic Number
Masă atomică
Atomic Weight
Numar de masa
Mass Number

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.