Tumma
Scuro
Taustakuva
Sfondo
Käytä Windowsin korostusväriä
Usa il mio colore di Windows
Löytövuosi
Scoperto
eKr.
BC
Alkuaineet: Jaksollinen järjestelmä tarjoaa kattavaa ja hyödyllistä tietoa alkuaineista kaikki yhdessä paikassa.
Elements: La Tavola Periodica fornisce informazioni utili ed esaustive sugli elementi chimici, il tutto in un'unica esperienza.
Klikkaa alkuainetta oppiaksesi sen ominaisuuksista, historiasta, nimen alkuperästä, kuvista, soveltamisesta ja käytöstä, vaaroista ja nähdäksesi sen elektronirakenteen.
Fai click su un elemento per conoscere di più riguardo le proprietà, la storia, l'origine del nome, immagini, utilizzi, pericolosità e diagramma elettronico a shell.
Visuaalisesti miellyttävä värikoodattu taulukko
Tabella codificata con colori piacevoli alla vista
Yksinkertainen, yksityiskohtainen ja sujuva suunnittelu
Design semplice, fluido e molto dettagliato
Yksityiskohtainen kuvaus jokaisesta alkuaineesta
Descrizione dettagliata di ogni elemento
Näytä lista kaikista alkuaineista aakkosjärjsetyksessä
Visualizza la lista di tutti gli elementi in ordine alfabetico
Elektronikuoridiagrammi ja kuvat kaikille alkuaineille
Diagramma elettronico a shell e immagini per ogni elemento
Vertaa kahden alkuaineen ominaisuuksia
Confronta le proprietà di 2 elementi
Etsi alkuaineita niiden symbolin, järjestysluvun, tai nimen perusteella
Ricerca degli elementi tramite simbolo, numero atomico o nome
Yksityiskohtaista tietoa tärkeistä isotopeista
Informazioni dettagliate sugli isotopi principali
Linkkejä informatiivisille sivustoille lisäopiskeluun
Link a siti esterni per approfondimenti
Toimii ilman internet-yhteyttä
Funziona offline, non necessita di una connessione internet
Ryhmä
Gruppo
Jakso
Periodo
Lohko
Blocco
Kuva
Immagine
Lisää kuvia
Altre immagini
Ominaisuudet
Proprietà
Käyttö
Applicazioni
Historia
Storia
Yleiset ominaisuudet
Proprietà Generali
Fyysiset ominaisuudet
Proprietà Fisiche
Atomiominaisuudet
Proprietà Atomiche
Pääasialliset käyttökohteet
Applicazioni Principali
Aiheesta muualla
Link Importanti
Ulkonäkö
Aspetto
Pikanäppäimet
Scorciatoie
Lisää
Altro
Sivusto
Sito Web
Nimi
Nome
Tunnus
Simbolo
Järjestysluku
Numero Atomico
Atomipaino
Massa Atomica

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.